Γεώργιος Ανδρίτσος «Η κατοχή και η αντίσταση στις ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας […]»

Πλήρης τίτλος

«Η κατοχή και η αντίσταση στις ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από το 1945 έως το 1981»

Διατριβή που εκπονήθηκε στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2008

Ολόκληρη η εργασία εδώ:

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/20831#page/1/mode/1up