Ραϋμόνδος Αλβανός «Κοινωνικές συγκρούσεις και πολιτικές συμπεριφορές στην περιοχή της Καστοριάς (1922-1949)»αναδημοσίευση από: ΑΠΘ-ΨΗΦΙΟΘΗΚΗ_

Πλήρης τίτλος: Αλβανός Ραϋμόνδος, Κοινωνικές συγκρούσεις και πολιτικές συμπεριφορές στην περιοχή της Καστοριάς (1922-1949), διδακτορική διατριβή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2005

Περίληψη: Στην παρούσα διατριβή αναλύεται η πολιτική συμπεριφορά των κατοίκων του Νομού Καστοριάς κατά την περίοδο 1922-1949. Συγκεκριμένα μελετάται η επιρροή τριών βασικών παραγόντων στις πολιτικές συμπεριφορές, της εθνοτικής ταυτότητας, της κοινωνικής θέσης και της πολιτικής τους κράτους απέναντι στους κατοίκους της περιοχής. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα είναι ότι η εθνοτική ταυτότητα είναι μέρος της πολιτικής συμπεριφοράς και όχι αίτιό της, Αντίθετα καθοριστικός είναι ο ρόλος των κοινωνικών συγκρούσεων (ιδίως αυτής μεταξύ σλαβόφωνων ντόπιων και προσφύγων) προκειμένου να καταλάβουμε τις πολιτικές επιλογές των ανθρώπων

Σημείωση
Ο συγγραφέας δεν επιτρέπει την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της διδακτορικής του διατριβής
Η έντυπη μορφή της διατριβής είναι διαθέσιμη από τις βιβλιοθήκες του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ