Σοφία Γεωργιάδου «Η ταυτότητα των σλαβόφωνων του δήμου Πέλλας της Μακεδονίας»

Διδακτορική Διατριβή (Δ.Δ.) -- Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 2009

Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.

http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/17464