Αγόρω Τσίου «Ο εμφύλιος πόλεμος στα Μαστοροχώρια και την Αετομηλίτσα της Κόνιτσας»

Διδακτορική Διατριβή (Δ.Δ.) -- Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 2009

Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.