Μαρία Καβαλα «Η Θεσσαλονίκη στη γερμανική Κατοχή (1941-1944) : κοινωνία, οικονομία, διωγμός Εβραίων»

Διδακτορική διατριβή που εκπονήθηκε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κ. Έφη Αβδελά, Καθηγήτρια της Σύγχρονης Ιστορίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 2009

Ολόκληρη η εργασία εδώ:

http://elocus.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?filename=/var/www/dlib-portal//dlib/f/f/6/attached-metadata-dlib-4b40cc0a244122e0a87e328868423385_1254901809/20090717_Kavala_Maria_Phd.pdf&pageno=1&width=595&height=842&pagestart=1&maxpage=403&lang=el