Γεώργιος Αναστασόπουλος « Μακεδονικό ζήτημα και ΚΚΕ, 1918 – 1935»

Διατριβή (Δ.Δ.) – Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας, 2007

Το πλήρες κείμενο αυτού του τεκμηρίου δεν διατίθεται προς το παρόν από το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.

http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/18792