Η Κοκκινιά και η Ξηρόβρυση Κιλκίς στη δίνη του εμφυλίου πολέμου (Κιλκίς, Νοέμβριος 1946)