Ευθύμιος Χαλκίδης-Μιλτιάδης Τερζόπουλος « ΠΑΠΑ ΛΟΧΕΡ ΑΠΟΛΟΓΗΣΟΥ…»