Γεώργιος Ξανθόπουλος « ΚΙΣΑΜΠΑΤΖΑΚ ο Τραντέλλενας της Μακεδονίας- ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ ο Στάρ της Ρούμελης»