Έκθεση της ΟΜΜ του ΕΛΑΣ- Από τη δράση ΒΣΑ στον ΕΛΑΣ Δυτικής Μακεδονίας [Νοε. 1944]