ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ «ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ..» (ΠΑΝΤΕΙΟ 19/12/2009)

Εισήγηση 1η: Τασούλα Βερβενιώτη, ιστορικός.

Εισήγηση 2η: Δημήτρης Κουσουρής, ιστορικός.

Εισήγηση 3η: Στέλιος Ελληνιάδης, δημοσιογράφος.

Εισήγηση 4η: Εισήγηση Ευτύχη Μπιτσάκη