Τα γεγονότα του χωριού Μεταμόρφωση και του Γυμνασίου Κιλκίς Κιλκίς, Μάρτιος 1930


Βλ. εδώ