Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Τομέας Νεότερης Ιστορίας

16η Θερινή Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νεότερης

και Σύγχρονης Ιστορίας Ρέθυμνο, 18-20 Ιουλίου 2011

αναλυτικά το πρόγραμμα:

http://raskolnikovgr.blogspot.com/2011/07/16-18-20-2011.html