Βαγγέλης Τζούκας « Η Άρτα της Κατοχής και της Αντίστασης - µια συνοπτική επισκόπηση»