Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης : «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟΜΟ Α ΧΑΪΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ»