«ΔΟΣΙΛΟΓΟΙ ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΑΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ-ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΕΞΩΝΤΩΝΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ»Βλέπε το κείμενο εδώ