ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΤΡΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

εφ. «ΤΑ ΝΕΑ», 28/8/1989, σελ. 13-15

αφιέρωμα: «40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ»