ΓΕΣ-ΔΙΣ «ΑΡΧΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ»


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Στον τόμο αυτό, δημοσιεύονται έγγραφα της κατοχικής περιόδου ή μεταγενέστερα που αφορούν την Εθνική Αντίσταση της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως διασώθηκαν και τηρούνται στα αρχεία της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Επίσης, δημοσιεύονται έγγραφα που αναφέρονται στην Εθνική Αντίσταση και περιήλθαν στη ΔΙΣ από τα αρχεία άλλων φορέων, όπως π.χ. ορισμένα που ανήκαν στα αρχεία του ΚΚΕ και παραχωρήθηκαν το 1988-89 μετά από αίτηση της ΔΙΣ, ή αυτά που παραχώρησε κατά καιρούς η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών.
Στην αρχή του τόμου, προτάσσεται Ιστορική Επισκόπηση. Ακολουθεί λεπτομερής πίνακας με τα βασικά περιγραφικά στοιχεία των εγγράφων, που είναι η ημερομηνία και ο τόπος έκδοσης του εγγράφου, ο αποστολέας, ο παραλήπτης, η περίληψή του, ο φάκελλος αρχείου ΔΙΣ, όπου υπάρχει το πρωτότυπο, και η σελίδα για την εύκολη ανεύρεσή του. Στη συνέχεια, παραθέτονται αριθμημένα τα έγγραφα, με χρονολογική σειρά.
Τα έγγραφα δημοσιεύονται αυτούσια, χωρίς περικοπές και χωρίς να διορθωθούν τυχόν ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη που έχουν ώστε να μην αλλοιωθεί η πιστότητα τους. Τα υπομνήματα έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο και μόνο σε ό,τι αφορά την επισήμανση κενών ή ελλείψεων στα κείμενα. Για λόγους καθαρά τεχνικούς, τα έγγραφα έχουν μεταγραφεί στο μονοτονικό, αντί του πολυτονικού στο οποίο είναι γραμμένα.
Καταβάλαμε προσπάθεια, ώστε όλη η εργασία να χωριστεί σε θεματικές ενότητες. Ο πρώτος και δεύτερος τόμος περιλαμβάνουν έγγραφα που αφορούν τη δράση της αντάρτικης οργάνωσης «ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ», ο τρίτος και τέταρτος τόμος αφορούν την αντάρτικη οργάνωση «ΕΛΑΣ», ο πέμπτος τόμος αφορά την οργάνωση «ΕΚΚΑ-5/42 ΣΕ» και τις άλλες αντάρτικες οργανώσεις Μακεδονίας, Δυτικής Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου, ο έκτος τόμος τις ανταρτικές οργανώσεις Κρήτης, ο έβδομος τόμος τις αντιστασιακές οργανώσεις εσωτερικού και ο όγδοος τόμος τις κατοχικές αρχές, τα τάγματα ασφαλείας και τις εγκληματικές ενέργειες των Βουλγάρων. Με την κατάλληλη διάταξη της ύλης, επιδιώξαμε να ομαδοποιήσουμε και να παραλληλίσουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν τα γεγονότα, ώστε να φωτιστεί καλύτερα η αντικειμενική ιστορική αλήθεια.
Τέλος, η Ιστορική Επισκόπηση περιλαμβάνει μια, κατά το δυνατόν, σαφή αναφορά σε συγκεκριμένα γεγονότα, χωρίς κρίσεις και σχόλια. Η έξαρση των γεγονότων περιορίστηκε σε ελάχιστα σημεία και μόνο όταν τούτο επιβαλλόταν για την κατανόησή τους και την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων.
Υποστράτηγος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΡΕΖΗΣ
ΑΘΗΝΑ Μάιος 1998
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Στην παρούσα έκδοση Αρχείων δημοσιεύονται αυθεντικά έγγραφα της περιόδου του Εμφύλιου Πολέμου στην Ελλάδα 1944-1949, όπως αυτά διασώθηκαν και τηρούνται στα Αρχεία της ΔΙΣ. Ορισμένα απ’ αυτά αναφέρονται στα γεγονότα του 1944, ενώ τα περισσότερα περιγράφουν την δράση του Εθνικού Στρατού κατά την περίοδο 1946-1949. Υπάρχουν όμως και έγγραφα των ΚΚΕ, ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΟΠΛΑ και Δημοκρατικού Στρατού που περιήλθαν στην Υπηρεσία, είτε από καταλήψεις αρχείων του Δημοκρατικού Στρατού κατά την περίοδο των επιχειρήσεων 1946-1949, είτε από ευγενική προσφορά του ΚΚΕ και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων.
Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, πριν από τα έγγραφα παρατίθεται σύντομη Ιστορική Επισκόπηση και πίνακας περιεχομένων εγγράφων, που περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία κάθε εγγράφου (ημερομηνία, τόπο έκδοσης, εκδότη, παραλήπτη, περίληψη και παραπομπή στα αντίστοιχα αρχεία της ΔΙΣ, καθώς και τη σελίδα του τόμου για την εύκολη ανεύρεσή του).
Η παράθεση των εγγράφων γίνεται κατά χρονολογική σειρά, ώστε ο αναγνώστης διατρέχοντας τα κείμενα να σχηματίσει εικόνα της χρονολογικής εξέλιξης των γεγονότων σε όλη την επικράτεια.
Εξαίρεση του κανόνα της χρονολογικής παράθεσης των εγγράφων έχουμε στην περίπτωση ορισμένων Σχεδίων Επιχειρήσεων π.χ. ‘‘ΚΟΡΩΝΙΣ’’, όπου τα έγγραφα της υπόψη επιχείρησης ομαδοποιούνται και παρατίθενται με τέτοια σειρά, ώστε ο αναγνώστης να μορφώσει συνολική εικόνα για την επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή, προηγούνται τα έγγραφα που αναφέρονται σε πληροφοριακά και οργανωτικά στοιχεία των αντιπάλων, ακολουθούν κατά κλιμάκιο οι Οδηγίες, Διαταγές και Σχέδια Επιχειρήσεων και τέλος οι Εκθέσεις Επιχειρήσεων.
Καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε τα έγγραφα που αφορούν την κάθε επιχείρηση να βρίσκονται στον ίδιο τόμο.
Με βάση τα παραπάνω, η ύλη των γεγονότων του έτους 1944 περιλαμβάνεται στον 1ο τόμο, του 1945 στους 1ο-2ο, του 1946 στους 2ο -3ο, του 1947 στους 3ο-4ο-5ο-6ο, του 1948 στους7ο-8ο-9ο-10ο-11οκαι του 1949 στους τόμους 12ο-13ο-14ο-15ο και 16ο.
Τα έγγραφα δημοσιεύονται αυτούσια, χωρίς περικοπές και χωρίς να διορθωθούν τυχόν ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη που έχουν ώστε να μην αλλοιωθεί η πιστότητα τους. Για λόγους καθαρά τεχνικούς, τα έγγραφα έχουν μεταγραφεί στο μονοτονικό, αντί του πολυτονικού στο οποίο είναι γραμμένα.
Η Ιστορική Επισκόπηση που προτάσσεται των εγγράφων, στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και στο Αρχείο της ΔΙΣ και σκοπό έχει να εισαγάγει επαγωγικά τον αναγνώστη στην ιστορούμενη περίοδο και να συμβάλλει καλύτερα στη μελέτη των Αρχείων.
Υποστράτηγος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
ΑΘΗΝΑ Μάιος 1998
τα Αρχεία Εθνικής Αντίστασης και Εμφυλίου Πολέμου της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού
μπορείς να τα κατεβάσεις από εδώ