ΔΜΕ «ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1940» ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1-3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Τμήμα ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ

Ομάδα Μελέτης εμφυλίων Πολέμων

Επιστημονικό συνέδριο με θέμα:

Μετακινήσεις πληθυσμών στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1940

Κομοτηνή-Τμήμα ιστορίας και Εθνολογίας 1-3 Ιουλίου 2011

Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή

  • Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ
  • Νίκος Μαραντζίδης, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • Δώρα Λαφαζάνη, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ
  • Ελπίδα Βόγλη, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ
  • Βασίλης Δαλκαβούκης, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ
  • Κατερίνα Τσέκου, Δρ. Ιστορίας

Το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ:

http://civil-wars.org/images/stories/komotini%202011%20-%20teliko%20programma.pdf