ΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 1940-45 [συνέντευξη συγγραφέα]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ