Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

Ηλιάδου-Τάχου Σοφία

αναδημοσίευση από: ΕΜΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ, τομ. 36, Θεσσαλονίκη, 2007, http://media.ems.gr/ekdoseis/makedonika/makedonika_36/ekd_pemk_36_Tahou.pdf
ΗΛΙΑΔΟΥ-ΤΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ "Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 'ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ' ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Τ...