Έτος

Μήνας

Ημ/νία

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ -Ιστορικά γεγονότα κατά …. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ …. (1898-1950)

Σελ.

Πηγή

1940

12

6

Κατάληψη των Αγίων Σαράντα από τον ελληνικό στρατό

215

Εμείς οι Έλληνες

1940

12

7

Κατάληψη του Δέλβινου από τον ελληνικό στρατό

215

Εμείς οι Έλληνες

1940

12

8

Κατάληψη του Αρυρόκαστρου από τον ελληνικό στρατό

215

Εμείς οι Έλληνες

1940

12

22

Κατάληψη της Χειμάρας από τον ελληνικό στρατό

215

Εμείς οι Έλληνες

1940

12

25

Βύθιση ιταλικών μεταγωγικών στα ανοιχτά του Αυλώνα από το υποβρύχιο " Παπανικολής"

215

Εμείς οι Έλληνες

1940

12

29

Βύθιση ιταλικού οπλιταγωγού ανοιχτά του Μπρίντιζι από το υποβρύχιο " Πρωτεύς" , εμβολισμός του από ιταλικό τορπιλλοβόλο

215

Εμείς οι Έλληνες

1940

12

31

Βύθιση ιταλικού πετρελαιοφόρου ανοιχτά του Δυρραχίου από το υποβρύχιο " Κατσώνης"

215

Εμείς οι Έλληνες

1940

12

31

Ο στρατιώτης Μωυσιάδης Ευστάθιος , στρατιώτης του 28 ου Συντάγματος Πεζικού , γεννηθείς εις Ποντοκώμη το 1911 ,πεθαίνει στο ΣΝ Ιωαννίνων

290

Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών

1940

12

31

Ο στρατιώτης Σαμασλίδης Θεόδωρος , στρατιώτης του 28 ου Συντάγματος Πεζικού , γεννηθείς εις Ποντοκώμη το 1916 ,σκοτώνεται στο ύψωμα 1292 (Κλεισούρα) (Ο διοκητής της 15ης Μεραρχίας αναφέρει: "[…]Κατά την επίθεσιν της 30ης Δεκεμβρίου 1940 , προς κατάληψιν του υψοδ. 1292 , βορείως της Κλεισούρας , οι Φλωρινιώται , Αμυντιώται και εκ Πτολεμαϊδος πολεμισταί επέδειξαν τοιαύτην ορμητικότητα ώστε εντός τριών ωρών συνέλαβον 500 αιχμαλώτους , εκυρίευσαν 18 τηλεβόλα και άφθονον πολεμικόν υλικόν[...][σελ21])

293

Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών

1941

12

0

Κατά τον Δεκέμβριν 1941 ο Ανθυπασπιστής Πετρογιάννης Γεώργιος του τμήματος Ασφαλείας Φλωρίνης προκληθείς Δημόσια υπό του Βουλγάρου Υπολοχαγού ΜΠΛΑΝΤΕΝΩΦ επετέθη κατ' αυτού και τη βοηθεία των ετέρων οργάνων της Χωροφυλακής τον συνέλαβε και τον ωδήγησεν εις την Διοίκησιν Χωροφυλακής παρά τον κίνδυνον τον οποίον διέτρεξαν εκ της ενεργείας ταύτης. Η Χωροφυλακή Βερροίας κατά τα τέλη του 1941 εν τη προσπαθεία της όπως εξουδετερώση υπάρχουσαν εν τη περιφερεία της ομάδα Κουτσοβλάχων, οίτινες είχον εξεγερθεί κατά της Ελλάδος υπέστη πλείστας ταπεινώσεις εκ μέρους των αρχών κατοχής αίτινες υπέθελπτον την εν λόγω κίνησιν. Ως παράδειγμα αναφέρομεν την κακοποίησιν εν μέση αγορά του τότε Διοικητού Αντισυνταγματάρχου Σταφυλοπάτη Γεωργίου.

13

Βασιλική Χωροφυλακή (1941-50)

1941

12

3

Συλλαμβάνονται "ως προληπτικό μέτρο όλοι οι γνωστοί κομμουνιστές στην πόλη της Θεσσαλονίκης " και οδηγούνται στο στρατόπεδο "Παύλος Μελάς" για να υπάρχει διαθέσιμος αριθμός κρατουμένων , επαρκής για να τροφοδοτήσει τα εκτελεστικά αποσπάσματα (αντίποινα για δολιοφθορές και επιθέσεις)

109

Δορδανάς Στράτος

1941

12

4

Βρετανοί ειδικοί σε μελέτη για το FO :"[…] στην κοιλάδα του Μοράβα και στο μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας (σσ: εννοείται η περιοχή της προπολεμικής Περιφέρειας του Βαρδάρη) ιδιαίτερα κατοικούσαν σλαβικοί πληθυσμοί με ενδιάμεσο εθνοτικό χαρακτήρα, οι οποίοι θα ήταν δυνατόν να γίνουν στην πράξη βουλγαρικοί ή μη βουλγαρικοί ανάλογα με το αν ενσωματώνονταν σε ένα βουλγαρικό ή μη βουλγαρικό κράτος"

12

ΙΜΧΑ

1941

12

9

Η δίκη των Τόνων . Παραπομπή του καθηγητή της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας Ι Θ Κακριδή από τη σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών στα πειθαρχικά όργανα του ιδρύματος. […]επειδή χρησιμοποιούσε δημοτική και μονοτονικό

216

Εμείς οι Έλληνες

1941

12

23

Σημειώθηκε βομβιστική επίθεση εναντίον του σπιτιού του Γεωργίου Πούλου, στην οδό Μαυρομιχάλη 49, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς. Μετά από την επίθεση αυτή , οι γερμανικές αρχές διέθεσαν στον Πούλο νέο διαμέισμα επί της οδού Παύλου Μελά 32.

108

Δορδανάς Στράτος

1942

12

0

(χ.η. το Δεκέμβρη του 1942) Τον Δεκέμβρη του 1942, το ΕΑΜ αποδέχτηκε πρόταση του Σοφούλη σύμφωνα με την οποία αυτό και τα παραδοσιακά κόμματα θα μετείχαν σε κοινό μέτωπο που θα ονομαζόταν Εθνικό Δημοκρατικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΔΑΜ), το οποίο θα διέθετε αντίστοιχη στρατιωτική δύναμη, το Δημοκρατικό Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό (ΔΕΑΣ), όπου θα συνενώνονταν ο Εθνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ) και οι ανταρτικές μονάδες που ήταν πιστές στα παραδοσιακά κόμματα. Η συμφωνία προέβλεπε, μεταξύ άλλων, και την εγκαθίδρυση προσωρινής κυβέρνησης στην Ελλάδα, τον αρχηγό της οποίας θα υποδείκνυαν τα παραδοσιακά κόμματα. Η συμφωνία παρέμεινε σε εκκρεμότητα γιατί οι παραδοσιακοί πολιτικοί ηγέτες αρνήθηκαν προσωρινά να αποφασίσουν. Όμως το Φεβρουάριο του 1943 , ο Σοφούλης επανέφερε την ιδέα και, εξ ονόματος των παραδοσιακών κομμάτων, ο Θεμιστοκλής Τσάτσος υπέγραψε, στις 20 Μαρτίου, σύμφωνο με την πολιτική οργάνωση του ΕΔΕΣ στην Αθήνα, καθώς και με δύο άλλες οργανώσεις-την Εθνική Ένωση Ελλάδος (ΕΕΕ) και τη Λαϊκή Απελευθερωτική Ένωση (ΛΑΕ)- για το σχηματισμό του αποκαλούμενου Εθνικού Δημοκρατικού Ελευθερωτικού Μετώπου (ΕΔΕΜ). Το ΕΔΕΜ θα αποτελούσε, ενδεχομένως , ισότιμο σκέλος με το ΕΑΜ και το συνασπισμό του κατά τη συγκρότηση του διμερούς σχήματος ΕΔΑΜ. Το ΕΔΕΜ, όμως , μπορούσε ακόμη να θεωρηθεί πολυμερής οργάνωση στην οποία το ΕΑΜ θα εκαλείτο να συμμετάσχει σαν μια μόνο από τις ιδρυτικές οργανώσεις. Όπως και να έχει , η δημιουργία του ΕΔΕΜ απέτυχε, το δε ΕΔΑΜ δεν συγκροτήθηκε ποτέ.

62

Πετρόπουλος Ιωάννης

1942

12

0

Ο Πατσίδης Θεόδωρος του Σάββα,κατατάχτηκε στο 27 ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ. Διοικητής του ο Ζαχαρόπουλος και ο Μαυροβουνιώτης.Ζωή στο μέγαρο , στο Ζάλοβο , στο Κεβαρίσι , στον Τρίλοφο , στα Γρεβενά. Με λοχαγό στην ομάδα μεραρχιών τον Μιχάλη Μπόζογλου . Στο 27ο κατατάχτηκε στο Μέγαρο. Μετά την υπόθεση Παπαζήση, που τον κλέψανε οι ΕΛΑΣίτες , οι δεκαρχίες οι πρώτες , και απ'αυτούς που πήραν μέρος ήταν και η αδελφή του η Ελπίδα Μαυροματίδου .Για τους λόγους αυτούς , ένα παιδί δεκατεσσάρων χρονών , τον πήρανε και τον πήγανε στον Πεντάλοφο.

417

Πατσίδης Θεόδωρος

1942

12

0

Κατασκευή μεταλλείου χρωμίου στο Ξηρολίβαδο Σκούμτζιας από Θεσσαλούςαντάρτες κι εμφάνισή τους στο μεταλλείο Βοϊδόλακκα Εξάρχου

286

Καλλιανιώτης Αθ.

1942

12

0

(στα μέσα Δεκεμβρίου) Από την Ποντοκώμη προστέθηκαν κι άλλοι " στο βουνό" , όπως οι Συμεών Σαββίδης , Ισααάκ Φελεκίδης , Θωμάς Φερεκίδης , Τάκης Στεφανίδης , Μήτσος Μαυροματίδης , Αβραάμ Ζαραφίδης , Νίκος Αυγερινός , του Κων/νου , Μιχάλης Μιαηλίδης του Αβραάμ , Γαβριήλ Καραογλανίδης του Αβραάμ , Θεόδωρος Μυροφορίδης , Θεόδωρος Σαμαράς , Χριστόφορος Σαμαράς , Κώστας Χατζηκωνσταντίνου , Κώστας Σπύρος , Αθανασιάδης Μήτος του Θεοδώρου , Σταύρος Μαυροματίδης , Γιάννης Σουμελίδης και Χαράλαμπος Πεγγλίδης , οργανωμένα μέλη του ΚΚΕ , ολόκληρη διμοιρία του Εφεδρικού ΕΛΑΣ με επικεφαλής τον έφεδρο ανθυπολοχαγό του ελληνοϊταλικού πολέμου Κασκαμανίδη. Μετα τη μάχη στο Φαρδύκαμπο όλοι εντάχθηκαν στο 27ο Σύνταγμα , στο Τάγμα του Υψηλάντη.

52

Γραμματικόπουλος Παναγιώτης

1942

12

0

Προσπάθεια αφοπλισμού ΣΧ Χαραυγής από ομάδα ανταρτών Σινιάτσκου

286

Καλλιανιώτης Αθ.

1942

12

0

Στην πόλη της Φλώρινας η ΥΒΕ έγινε ευρύτερα γνωστή το Δεκέμβριο του 1942. Επικεφαλής της ήταν ο νομάρχης Νικόλαος Χάσος , Βλάχος από το Πισοδέρι που είχε αναγνωριστεί ως Μακεδονομάχος κι ένας εργολάβος.

147

Καλλιανιώτης Αθ.

1942

12

2

Νέα κατοχική Κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον καθηγητή της Ιατρικής Κωνσταντίνο Λογοθετόπουλο ( έως 6 Απριλίου 1943) .

16

Καρδάρας Χρήστος

1942

12

3

Την νύχταν της 3-12-1942 και περί ώραν 21ην ένοπλοι αντάρται εισέβαλον εν τω γραφείω του σιδηροδρομικού σταθμού Γουμενίσης ένθα ευρίσκοντο 2 Χωροφύλακες του Φυλακίου της σιδηροδρομικής γραμμής, ους συνέλαβον. Ακολούθως εισελθόντες εις παρακείμενον δωμάτιον ένθα εκοιμώντο 3 Χωροφύλακες του αυτού Φυλακίου απήγαγον και τούτους τραπέντες προς άγνωστον κατεύθυνσιν.

20

Βασιλική Χωροφυλακή (1941-50)

1942

12

3

Η ενιαία πλέον ομάδα ανταρτών , που προέκυψε μετά τη διάλυση του "Οδυσσέα Ανδρούτσου" και του "Αθανάσιου Διάκου" ,με αρχηγό τον Χρήστο Μόσχο ανέλαβε να ανατινάξει τη σιδηροδρομική γέφυρα του Αξιού.[…] την οποία ωστόσο δεν κατόρθωσαν να ανατινάξουν. Αντίθετα ανατίναξαν διερχόμενη αμαξοστοιχία , η οποία μετέφερε ταχυδρομικά στρατιωτικά οχήματα.

122

Δορδανάς Στράτος

1942

12

4

Οι Μπέιοκος , Θάνος και Τροχανής με εντολή της οργάνωσης Ευρυτανίας -Φθιώτιδας -Φωκίδας του ΕΑΜ συνέταξαν το κείμενο "Εντολαί δια την Λαϊκήν Αυτοδιοίκησιν και την ΛαϊκήνΔικαιοσύνην " το γνωστό ως "Κώδικας Ποσειδών".[…] Ο "Κώδικας Ποσειδών" όριζε τα εξής : Άρθρο 1 : Όλες οι διοικητικές εξουσίες στην κοινότητα ασκούνται από 5μελές λαϊκό συμβούλιο , το οποίο εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των κατοίκων του χωριού , που είναι το κυρίαρχο σώμα με δικαίωμα να εγκρίνει ή να ακυρώνει τις αποφάσεις του και ακόμα να καθαιρεί μέλη του ή όλο το συμβούλιο και να αναδεικνύει άλλο. Το αξίωμα του μέλους του λαϊκού συμβούλου είναι άμισθο και τιμητικό. Άρθρο 2 : Η δικαστική εξουσία ασκείται από το λαϊκό δικαστήριο , που το αποτελούν τα 5 μέλη του λαϊκού συμβουλίου και συνεδριάζει δημόσια. Το λαϊκό δικαστήριο εκδικάζει όλες τις διαφορές των κατοίκων εκτός από υποθέσεις προδοσίας , ζωοκλοπής και ληστείας που εκδικάζονται από ανταρτοδικεία. Δε δικάζει επίσης υποθέσεις διαζυγίου και μοιχείας. Αυτές διευθετούνται από ειδικό οικογενειακό συμβούλιο. Η εκδίκαση των υποθέσεων γίνεται κατά εμπειρικό τρόπο με κύριο γνώμον την ικανοποίηση του λαϊκού αισθήματος. Ιδιαίτερη προσοχή καταβάλλεται για το συμβιβασμό των αντιδίκων. Η γενική συνέλευση του χωριού έχει το δικαίωμα να επικρίνει τη διαδικασία μιας δίκης ή και την απόφαση , όχι όμως και να την ακυρώνει. Μπορεί όμως να γίνει έφεση κατά της απόφασης στο τομεακό λαϊκό δικαστήριο που θεσπίζεται με επόμενο άρθρο. Άρθρο 3: Καθιερώνεται ο θεσμός του λαϊκού επιτρόπου στο λαϊκό δικαστήριο( ένα είδος εισαγγελέα) . Το έργο αυτό επιτελεί ο υπεύθυνος του ΕΑΜ. Άρθρο 4 : Θεσπίζονται 3μελείς λαϊκές επιτροπές :εκκλησιαστικής , σχολικής , επισιτιστικής και λαϊκής ασφάλειας. Οι πρόεδροί τους είναι και μέλη του λαϊκού συμβουλίου. [...]Το τελευταίο άρθρο καθιερώνει το θεσμό της ένωσης των κοινοτήτων του νομού. [...]Με διαταγή του Γενικού Στρατηγείου της 1ης Δεκέμβρη 1943 μπαίνουν σε εφαρμογή από 1η Γενάρη 1944 για όλη την ελεύθερη Ελλάδα διατάξεις για τη λαϊκή δικαιοσύνη και την αυτοδιοίκηση(146 άρθρα από τον Κώδικα [...] Στερεάς Ελλάδος). [...] Τα μέλη του λαϊκού δικαστηρίου ήταν 5. Απ αυτά τα 4 εξέλεγε ο λαός και το 5ο διοριζόταν από το κοινοτικό ή δημοτικό συμβούλιο που ήταν και μέλος του [...]

108

Σακκάς Γιάννης

1942

12

5

Δόθηκε μάχη στη Χρύσω Ευρυτανίας , όταν η δύναμη του ΕΛΑΣ απέκοψε την εμπροσθοφυλακή μια ιταλικής φάλαγγας. Μετρήθηκαν ένας λοχαγός και έξι στρατιώτες Ιταλοί νεκροί και άλλοι 24 τραυματίες.

24

Μπρούσαλης Κάρολος

1942

12

6

Η δημόσια παρότρυνση του μητροπολίτη Ιωακείμ σε κήρυγμά του μέσα στον κεντρικό ναό της Κοζάνης :"κάθε κλαρί του Ολύμπου και αντάρτης και κάθε μανδρί και στρατόπεδο" και η προσφορά του ως μεσολαβητής μεταξύ των αξιωματικών και ανταρτών του ΕΛΑΣ υπήρξε μία από τις αιτίες [...]να δοθεί εντολή από την ΥΒΕ Θεσσαλονίκης [...]οι αξιωματικοί της Κοζάνης να συνεργαστούν ως "ανεξάρτητο σώμα αξιωματικών" αναλαμβάνοντας τη διοίκηση και τη διεύθυνση των επιχειρήσεων χωρίς όμως να "απορροφηθούν"

243

Καλλιανιώτης Αθ.

1942

12

6

Δολοφονείται ο Γιασίν Σαντίκ (πρόεδρος κοινότητας Μαργαριτίου)από αγνώστους , ένας από τους σοβαρότερους και ισχυρότερους ηγέτες των Τσάμηδων

160

Μαργαρίτης Γιώργος

1942

12

7

Θανατώνονται αφου απαχθούν από τους Τσάμηδες ο πρόδερος της κοινότητας Σπαθαραίων Βασίλης Τσούπης και ο ιερέας Σπυρίδων Νούτσης και εννέα σκηνίτες

160

Μαργαρίτης Γιώργος

1942

12

13

Λιποτακτεί ο Κωσταρίζος και άλλοι 25 αντάρτες του Άρη για τον Ζέρβα

41

Ντομινικ Έντους

1942

12

16

Διαταγές του Στρατάρχη Κάιτελ (Αρχηγός της Ανώτατης Διοίκησης των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων(ΟKW)) , βάσει εντολών του Χίτλερ : " Ο εχθρός έχει ρίξει στο συμμοριτοπόλεμο φανατικούς μαχητές , οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από τους κομμουνιστές και δεν σταματούν μπροστά σε καμιά πράξη βίας. Αυτό που παίζεται εδώ είναι περισσότερο κι από αγώνας επιβίωσης . Η σύγκρουση αυτή δεν έχει τίποτε να κάνει με τη στρατιωτική τιμή ή με τις αποφάσεις των Συμβάσεων της Γενεύης. Αν αυτός ο αγώνας εναντίον των συμμοριών , στην Ανατολή και στα Βαλκάνια , δεν διεξαχθεί με τα πιο ωμά μέσα , οι δυνάμεις που διαθετουμε μπορεί στο προσεχές μέλλον να μην αρκούν για να επιβληθούν σ΄αυτή την μάστιγα. Γι αυτό οι μονάδες να έχουν την άδεια και την εντολή σ' αυτόν τον αγώνα να λάβουν οποιαδήποτε μέτρα , χωρίς περιορισμούς ούτε και προς τις γυναίκες και τα παιδιά , αν αυτά τα μέτρα είναι αναγκαία για την επιτυχία. [Ανθρωπιστικές] επιφυλάξεις οποιουδήποτε είδους αποτελούν έγκλημα εναντίον του γερμανικού έθνους..."

179

Μαζάουερ Μαρκ

1942

12

18

Στις 17 του Δεκέμβρη [το 15μελές και ένα τμήμα του ΕΛΑΣ ξεκίνησε πορεία για την Ήπειρο , με σκοπό να συναντηθούν με τον αρχηγό του ΕΔΕΣ , Ναπολέοντα Ζέρβα] διανυκτέρευσαν σε ένα σχολείο , στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας. Πρωί 18 Δεκεμβρίου 1942 , ένας χωρικός και ο Θάνος ειδοποίησαν τον Άρη ότι ισχυρή ιταλική δύναμη ανέβαινε προς τα μέρη τους. Στήθηκε πρόχειρη σύσκεψη υπό τον Άρη , με συμμετοχή του Λευτεριά , του Μπελή και του παπα-Κουμπούρα. Μετά ο Άρης έβαλε τους αντάρτες σε θέσεις έξω από το χωριό. οι Ιταλοί έρχονταν σε τρεις φάλαγγες , από κάποιους ειδοποιημένοι για την παρουσία των ανταρτών. Οι αντάρτες είχαν έναν νεκρό , τον νεολαίο Κώστα Μπίρτσα (Κλέαρχος) . οι Ιταλοί περισσότερους από εβδομήντα. Για αντίποινα εκτέλεσαν τον πρόεδρο της κοινότητας Μεγάλο Χωριό , Δημήτρη Βαστάκη , τον ενωμοτάρχη της χωροφυλακής , Κατσίμπα και μερικούς ακόμη.

24

Μπρούσαλης Κάρολος

1942

12

20

(έως 22) Απεργία των δημοσίων υπαλλήλων και εργατών. Τότε έπεσε και ο πρώτος νεκρός σε διαδήλωση του λαού της Αθήνας , ο κομμουνιστής νεολαίος Δημήτριος Κωνσταντινίδης.

82

Σακκάς Γιάννης

1942

12

22

Ο Γενικός Επιθεωρητής Νομαρχιών της ΓΔΜ Χροσοχόου με εγκύκλιό του έγραφε πως από τις κατοχικές αρχές δεν προερχόταν κανένας κίνδυνος , σε αντίθεση με τις "αντεθνικές και ξένες προπαγάνδες".

217

Καλογριάς Βάιος

1942

12

24

Κατάληψη Δεσκάτης κι Ελάτης από αντάρτες του ΕΛΑΣ

286

Καλλιανιώτης Αθ.

1942

12

28

Το Δεκέμβριο του 1942 , το 15μελές του Άρη Βελουχιώτη πέρασε στην Ήπειρο με σκοπό να συναντήσει τον Ζέρβα. Η συνάντηση έγινε στις 28 Δεκεμβρίου 1942 , έπειτα από αφάνταστη ταλαιπωρία. Σε αυτήν παραβρέθηκε κι ο Άγγλος Κρις. Όπως ανέφερε στο βιβλίο του και ο υπαρχηγός του ΕΔΕΣ , Κομνηνός Πυρομάγλου, ο Άρης πρότεινε τη συγχώνευση ΕΑΜ(ΕΛΑΣ) και ΕΔΕΣ κάτω από μια διοίκηση (Γενικό Στρατηγείο Ανταρτών Ελλάδας) με στρατιωτικό αρχηγό τον Ζέρβα, καπετάνιο τον Άρη και πολιτικό καθοδηγητή πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης. Ο Ζέρβας πρότεινε τρίτο μέλος να είναι ο Κρις. Ο Άρης δεν δέχτηκε το ελληνικό αντάρτικο να έχει πολιτικό καθοδηγητή Εγγλέζο και αντιπρότεινε αυτό το ρόλο να τον αναλάβει ο ίδιος ο Ζέρβας. Το ζήτημα παραπέμφθηκε να συζητηθεί από τις Κεντρικές Επιτροπές των δύο οργανώσεων. Η ένωση δεν έγινε ποτέ.

24

Μπρούσαλης Κάρολος

1943

12

0

Ενέδρα ΕΛΑΣ σε Παλιογράτσανο , 2 Γερμανοί νεκροί

288

Καλλιανιώτης Αθ.

1943

12

0

(χ.η.) Στην Αθήνα μέλη του ΕΔΕΣ κατετάγησαν στα Τάγματα Ασφαλείας , ενώ αρκετοί εξέχοντες ανώτεροι αξιωματικοί του ΕΔΕΣ διατηρούσαν στενές σχέσεις με την Κυβέρνηση Ράλλη. Πιεζόμενοι από το ΕΑΜ /ΕΛΑΣ , οι Βρετανοί επέμειναν να διακόψει ο Ζέρβας κάθε προσωπικό δεσμό με τους αποστάτες συναδέλφους του στην πρωτεύουσα , και το Δεκέμβριο του 1943 εκείνος το έκανε πράγματι. Για πόσο καιρό όμως , αυτό εξακολουθεί να αμφισβητείται. Όντως περιέγραψε μία καταγγελία από κοινού των Ταγμάτων το Φεβρουάριο του 1944 , που καλούσε όλους όσους είχαν καταταγεί σε αυτά να παραιτηθούν αμέσως. Από την άλλη ο Ντερτιλής -ο διοικητής των Ταγμάτων- θεωρούνταν απ' όλους το "άλτερ έγκο" του Ζέρβα , γιατί τους δύο άνδρες τους έδενε εικοσάχρονη φιλία. Επιπλέον , ο ίδιος ο Ζέρβας έπειζε διπλό παιχνίδι πάνω στο βουνό , αφού δεν έκανε επιθέσεις στις τοπικές γερμανικές δυνάμεις και διατηρούσε αξιωματικό σύνδεσμο στο αρχηγείο τους στα Γιάννενα . Το μόνο που παραμένει αβέβαιο είναι αν οι βρετανοί αξιωματικοί σύνδεσμοι που ήταν με τον ζέρβα γνώριζαν αυτούς τους δεσμούς.

358

Μαζάουερ Μαρκ

1943

12

4

Δελτίον πληροφοριών (ΓΣ ΕΛΑΣ) : " Στα ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΑ , τρομοκρατία και πλιάτσικο , σε σπίτια Εαμιτών και γενικώτερα"

166

Φαράκος Γρηγόρης

1943

12

5

Από το κατασχεμένο από τον ΕΛΑΣ αρχείο του Ζέρβα : "Αριθ. 286. 5 Δεκεμβρίου 1943. Τηλεφωνική κρυπτογραφική αναφορά ταγματάρχη διοικητή τάγματος ΕΔΕΣ στο 12 σύνταγμα. "Εν συνεχεία προφορικής μου αναφοράς αναφέρω στοπ κλοπαί , λεηλασίαι , αυθαίρετοι έρευναι και αρπαγαί συνεχίζονται στοπ. Παπαχρήστου αδύνατον επιβληθή στοπ. Εάν όλεθρος συνεχισθή συγκράτησις κατοίκων προβληματική ".

228

Σαράφης Στέφανος

1943

12

6

[Επιχειρήσεις ΕΛΑΣ] Τμήματα Ι Μεραρχίας χτύπησαν αιφνιδιαστικά φυλάκιο Κλεισούρας. Γερμανοί νεκροί και τραυματίες 20.

461

Σαράφης Στέφανος

1943

12

6

Το μεγαλύτερο μέρος των τμημάτων του Εμπερλάιν μετακινήθηκε στην Κλεισούρα , με αποστολή να εκδιώξει τους αντάρτες από την περιοχή και να απελευθερώσει για μια ακόμη φορά τα στενά , γνωστά ως "Νταούλι" […]τα στενά ελέγχονταν πλεόν από γερμανικά στρατεύματα [...]

304

Δορδανάς Στράτος

1943

12

7

Διαταγή [ΓΣ ΕΛΑΣ] : "Να τονιστεί η εξειτρετική σημασία της διατασσομένης επιχειρήσεως […] θα επιφέρει γερό κτύπημα εις τον ΕΔΕΣ".

167

Φαράκος Γρηγόρης

1943

12

9

Από το κατασχεμένο από τον ΕΛΑΣ αρχείο του Ζέρβα : "Πόρισμα ανακρίσεως του λοχαγού του ΕΔΕΣ Γ. Παπαποστόλου, Αριθ. ΔΥ 9 Δεκεμβρίου 1943[…]" Την ευθύνη φέρουν αυτοί ούτοι οι χωρικοί διότι χορηγούν εις τους αντάρτας οινοπνευματώδη ποτά δι ων ούτοι μεθύσκονται[...] ".(πρόκειται για πόρισμα ανακρίσεων με κλοπές , λεηλασίες , αρπαγές κλπ)

228

Σαράφης Στέφανος

1943

12

9

Οι περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας οι οποίες μέχρι τότε αποτελούσαν το χώρο ευθύνης του Εμπερλάιν , πέρασαν κάτω από τον έλεγχο του Αντισυνταγματάρχη Σύμερς και των SS .

305

Δορδανάς Στράτος

1943

12

9

Οι Γερμανοί αρμόδιοι σημείωναν για τη σπουδαιότητα της προπαγάνδας , τους στόχους της , καθώς και για τα μέσα που μπορούσε να μετέλθει : […] Με τη σωστή χρήση αυτού του πολεμικού μέσου μπορούμε να εξοικονομήσουμε αίμα […] Θεμελιώδης στόχος στην Ελλάδα είναι η εκ των έσω διάσπαση της θέλησης αντίστασης του εχθρού[...]Έτσι , στην άσκηση της προπαγάνδας έναντι του εχθρού οι αρμόδιοι στρατιώτες θα πρέπει να έχουν το θάρρος να πουν ψέματα , χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους. Τους πρώτους μήνες του 1943 , στο επίκεντρο της Γερμανικής προπαγάνδας βρέθηκαν οι κομμουνιστές και οι Θεσσαλονικείς Εβραίοι , οι δεύτεροι για ένα συγκεκριμένο διάστημα μέχρι την έναρξη της μαζικής εκτόπισής τους. Ο διμέτωπος αυτός αγώνας έδωσε την ευκαιρία στο αρμόδιο γραφείο Προπαγάνδας Θεσσαλονίκης να ταυτίσει τους κομμουνιστές με τους Εβραίους , παρουσιάζοντάς τους ως κοινό εχθρό υπό την ονομασία "εβραιομπολσεβικισμός"

149

Δορδανάς Στράτος

1943

12

11

[Επιχειρήσεις ΕΛΑΣ] 11 και 12 Δεκέμβρη. Ισχυρές γερμανικές δυνάμεις κινήθηκαν από Σέρβια-Βελβεντό προς Παλιογράτσανο , Μοσχοχώρια και Καταφύγι. Ύστερα από σκληρές μάχες με τμήματα Χ Μεραρχίας ανατράπηκαν και αναγκάστηκαν να αποσυρθούν με μεγάλες απώλειες.

461

Σαράφης Στέφανος

1943

12

11

Στην περιοχή Αττικής ο Άγγλος λοχαγός Ντον πήγε στην Αθήνα στο σπίτι του δημάρχου Γεωργάτου , όπου φιλοξενήθηκε επί δέκα και πλέον ημέρες και έκανε συνεννοήσεις με Γερμανούς της Γκεσταπό. Γι αυτό έχει υποβληθεί έκθεση του Γεωργάτου μετά την απελευθέρωση όταν είχε συλληφθεί. "ΕΛΑΣ V Ταξιαρχία Αρ. 22 Α' Σώμα Στρατού Αθήνας. Περί κινήσεως του Άγγλου Λοχαγού Ντον. Λαμβάνομεν την τιμήν να αναφέρωμεν ότι όπως αναφέρει το 2/34 τάγμα μας περί τα μέσα Νοεμβρίου ε.ε. στη θέση Παραλία μονής Ταξιαρχών Χοστίων επί του Κορινθιακού επαρχίας Θηβών βενζινόπλοιον απεβίβασε τον λοχαγόν Ντον και δύο Γερμανούς αξιωματικούς. οι ανωτέρω εγένοντο αντιληπτοί και συνάμα ο διερμηνεύς των Άγγλων ερωτώμενος από χωρικούς είπεν ότι πρόκειται περί δύο Γερμανών αξιωματικών που είναι δικοί μας. Οι Γερμανοί αξιωματικοί παρέμειναν μέσα στο βενζινόπλοιο δεν επετράπη δε σε κανένα να πλησιάση και ο λοχαγός Ντον βγήκε και πήγε στην έδρα της αγγλικής αποστολής Αττικοβοιωτίας στη θέση Μαμπούλη Ελικώνος. Την επομένην ανεχώρησε με τους Γερμανούς . Σ.Τ. !! Δεκεμβρίου 1943. V Ταξιαρχία".

234

Σαράφης Στέφανος

1943

12

12

Εκτελέσεις σε Παλαιογράτσανο από Γερμανούς

288

Καλλιανιώτης Αθ.

1943

12

13

Οι μονάδες της 117 Μεραρχίας [Γέγκερ]"Κυνηγών" [του Λε Σουίρ] κατέστρεψαν εκ θεμελίων τα Καλάβρυτα , ως αντίποινα για τη σύλληψη και εκτέλεση[78 στρατιωτών ] από τον ΕΛΑΣ των αντρών του 5 ου λόχου του 749 Συντάγματος "Κυνηγών" , που στις αρχές Οκτωβρίου είχε επιφορτησθεί με την εκκαθάριση της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων. Συνολικά , μέσα σε μια βδομάδα που διήρκησε η επιχείρηση τιμωρίας , [...]εκτελέστηκαν από τα Καλάβρυτα και τα γειτονικά χωριά περίπου 695 άτομα , καταστράφηκαν ολοσχερώς πολλά χωριά , καθώς και ιστορικές μονές της Αγίας λαύρας και του Μεγάλου Σπηλαίου.

211

Δορδανάς Στράτος

1943

12

16

[Επιχειρήσεις ΕΛΑΣ] Τμήμα ΧΙΙΙ Μεραρχίας χτύπησε μηχανοκίνητο τμήμα στο δρόμο Αγρίνιο- Άγιος Βλάσης . Γερμανοί νεκροί 25 , αιχμάλωτος 1, Καταστράφηκαν 4 αυτοκίνητα.

461

Σαράφης Στέφανος

1943

12

17

[Επιχειρήσεις ΕΛΑΣ] Σημαντικές δυνάμεις Γερμανών από Σέρβια και Ελασσόνα επιτέθηκαν κατά τμημάτων Χ Μεραρχίας προς Καταφύγι , Λειβάδι , Άγιο Δημήτρη και από Κατερίνη προς στενά Πέτρας. Ύστερα από τριήμερο σκληρό αγώνα κατέλαβαν Λειβάδι και Άγιο Δημήτριο. Τέλος ύστερα από σκληρούς αγώνες οι Γερμανοί , που ήταν στο σύνολό τους περί τους 7000 με πυροβολικό και άρματα, αναγκάστηκαν να αποσυρθούν στις βάσεις τους. Γερμανοί νεκροί 600 και 2 αξιωματικοί. Λάφυρα αυτοκίνητα και πολεμικό υλικό . Δικοί μας νεκροί 45 και τραυματίες 40.

461

Σαράφης Στέφανος

1943

12

18

[Επιχειρήσεις ΕΛΑΣ] Γερμανική δύναμη με 50 αυτοκίνητα , πυροβόλα και όλμους επανάλαβε επίθεση στο Πήλιο και ύστερα από σκληρή μάχη αποκρούστηκε με 100 νεκρού και τραυματίες.

462

Σαράφης Στέφανος

1943

12

19

Οι Γερμανοί έκαψαν τα πιο πολλά σπίτια στο Παλαιογράτσανο. Αιτία ήταν μια αψιμαχία μεταξύ Γερμανών και ανταρτών στα ριζά των Πιερίων προς την πλευρά του Παλαιογράτσανου , όπου σκοτώθηκε ένας Γερμανός.

99

Φυλακτός Δημήτρης

1943

12

21

Κάψιμο Καταφυγίου από Γερμανούς

288

Καλλιανιώτης Αθ.

1943

12

21

[Επιχειρήσεις ΕΛΑΣ] 21 Δεκέμβρη 1943-15 Γενάρη 1944. Τμήματα Ολύμπου κατάστρεψαν 4 ατμομηχανές , 6 βαγόνια με πετρέλαιο , 9 βαγόνια με διάφορα υλικά , μια γέφυρα στο Καρά-Τσάι. Γερμανοί νεκροί 7, τραυματίες 14.

463

Σαράφης Στέφανος

1943

12

22

[Επιχειρήσεις ΕΛΑΣ] Φάλαγγα με 17 αυτοκίνητα κινήθηκε από Νεάπολη προς Παναρέτη και αποκρούστηκε. Άλλη φάλαγγα κινήθηκε από Τσοτύλι προς Μόρφη. Ύστερα από 6 ώρες μάχη με τμήματα ΙΧ Μεραρχίας αποκρούστηκε. Γερμανοί νεκροί 50 και τραυματίες.

462

Σαράφης Στέφανος

1943

12

22

Νίκος Καραγιάννης: " […] Ήταν ακόμα νύχτα βαθιά. Όπως μου διηγούνταν αργότερα αντάρτες των φυλακίων , οι Γερμανοί οδηγούμενοι από Έλληνες συνεργάτες τους , πιθανότατα Βελβεντινούς, που ήξεραν καλά το μέρος , φορώντας στα άρβυλά τους λινάτσες για να μην ακούγεται το βάδισμά τους στην απόλυτη ησυχία της νύχτας, ανέβηκαν αθόρυβα τα καγκέλια και έφτασαν ψηλά στα πρόθυρα του χωριού [Καταφύγι].[...]Έτσι οι Γερμανοί μπόρεσαν να προχωρήσουν και να μπουν στα πρώτα σπίτια του χωριού και έπιασαν τη θέση "Καραούλι", δηλ. την αριστερή πλευρά του χωριού. Στην πλατεία και στη δεξιά πλευρά του χωριού δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν , γιατί δεξιά σ' ένα ύψωμα , έξω από το χωριό, ένα πολυβόλο δεν τους άφηνε να σηκώσουν κεφάλι. Μείνανε στις θέσεις αυτές , βαλλόμενοι από τους αντάρτες ως τις 4 το απόγευμα και μετά γλίστρησαν αριστερά προς την πλευρά της Σκούλιαρης και εγκατέλειψαν το χωριό. Κατέβηκαν στη Σκούλιαρη , τη βρήκαν έρημη από κατοίκους -είχαν αποσυρθεί όλοι στο δάσος- την έκαψαν , και από κει κατέβηκαν στο Βελβεντό. .[...]"

100

Φυλακτός Δημήτρης

1943

12

23

[Επιχειρήσεις ΕΛΑΣ] Ανατινάχτηκε γέφυρα στο δρόμο Άγιος Δημήτριος Αικατερίνης καθώς και αμαξοστοιχία μεταξύ Αικατερίνης -Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να καταστραφούν 7 βαγόνια και διακοπεί η συγκοινωνία 7 ώρες.

462

Σαράφης Στέφανος

1943

12

24

Νίκος Καραγιάννης: " […] Ύστερα από δύο μέρες , νύχτα πάλι, ξανανέβηκαν με μεγάλες δυνάμεις [οι Γερμανοί] στο Καταφύγι . Στο μεταξύ οι πιο πολλοί Καταφυγιώτες είχαν ξαναγυρίσει στο χωριό, γιατί η παραμονή των οικογενειών στο δάσος με παιδιά , αρρώστους , γυναίκες και γέροντες κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες , ήταν προβληματική αν όχι αδύνατη.[...][οι Γερμανοί] Έβαλαν φωτιά στα σπίτια και ολόκληρο το Καταφύγι με τα 400 ωραιότατα και νοικοκυρεμένα σπίτια μεταβλήθηκε σε σωρούς από καπνίζοντα ερείπια. Δεν άφησαν τίποτε όρθιο. Μαζί με τα σπίτια κάηκαν και αρκετοί γέροι και άρρωστοι , που δεν μπόρεσαν να βγουν στην πλατεία, γύρω στους 25. [...]"

100

Φυλακτός Δημήτρης

1943

12

25

[Επιχειρήσεις ΕΛΑΣ] Τμήματα Χ Μεραρχίας κατάστρεψαν στη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης -Γευγελή μια γέφυρα , 2 ατμομηχανέ4ς , πολλά βαγόνια και αρκετό μήκος σιδηροδρομική γραμμή. Άλλο τμήμα κατάστρεψε κατά το μεγαλύτερο μέρος τις εγκαταστάσεις μεταλλείων μολύβδου στο Μαυρονέρι Γουμένιτσας.

462

Σαράφης Στέφανος

1943

12

26

Διαταγή [ΓΣ ΕΛΑΣ] : "Θέλομεν την όσον το δυνατόν ταχυτέραν περάτωσιν της εναντίον του ΕΔΕΣ εκστρατείας , όμως τούτο δεν είναι εύκολον μα τας υπαρχούσας δυνάμεις".

167

Φαράκος Γρηγόρης

1943

12

26

Δημητρόφ προς Τίτο (μετά τη Συνδιάσκεψη της Τεχεράνης ,για τον αναταγωνισμό ΕΑΜ με ΕΔΕΣ ΕΚΚΑ ):" Σας παρακαλώ να μας στείλετε στοιχεία για το ελληνικό αντάρτικο κίνημα. Είναι αλήθεια ότι ο ΕΛΑΣ , του οποίου ηγείται ο στρατηγός Σαράφης ανήκει στις πραγματικά συνεπείς δημοκρατικές δυνάμεις; Είναι αλήθεια ότι η άλλη αντάρτικη δύναμη , το ΕΔΕΣ , υπό το σχη Ζέρβα , είναι σαν το κίνημα των τσέτνικ του Μιχαϊλοβιτς;"

37

Μπάεφ Ιορτάν

1943

12

28

Ο Παζιώνης (ΑΕΚΜΘ) -στα πλαίσια της πολιτικής προσεταιρισμού από Γερμανούς των αντικομμουνιστών του Οκτωβρίου 1943- στέλνει υπόμνημα στον Νώυεμπαχερ (πληρεξούσιο του Ράιχ στην Ελλάδα) όπου υποστήριζε τη δημιουργία μιας ισχυρής Ελλάδας στα Βαλκάνια , με την επιστροφή των εδαφών της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης και την εδαφική επέκταση στη σερβική Μακεδονία. Το αντάλλαγμα για τη γερμανική συγκατάθεση στις διεκδικήσεις αυτές θα ήταν ο πολιτικός προσανατολισμός της Ελλάδας στο Γ Ράιχ ως σταθερού και ειλικρινούς συμμάχου στη βαλκανική. Για να γίνει αυτό απαιτείτο η οικοδόμηση ενός εθνικοσοσιαλιστικού κράτους , προσαρμοσμένου στην ελληνική πραγματικότητα.

133

Δορδανάς Στράτος

1943

12

30

Επίθεση ΕΛΑΣ σε Πελαργό

288

Καλλιανιώτης Αθ.

1943

12

30

ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣ --ΠΟΛΙΟΡΚΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΕΣ : Πελαργός (τάγμα Μπαρμπαγιώργου ) , Λεύκαρα - Σκάφη (53 σύνταγμα)

220

Καλλιανιώτης Αθ.

1943

12

31

ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣ -ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ-ΕΝΕΔΡΕΣ: Νέος Καύκασος

219

Καλλιανιώτης Αθ.

1944

12

1

Ήντεν προς Γιαν Σματς (πρωθυπουργός Νοτιοαφρικανικής Ένωσης)" Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι οι δυνάμεις του ΕΑΜ θα αναμετρηθούν με την ελληνική κυβέρνηση , επειδή το πρώτο δε θα δεχτεί να αφοπλιστεί χωρίς να παλέψει[…] Δεν προτιθέμεθα να επιτρέψουμε στις δυνάμεις του ΕΑΜ να επιβάλουν τον έλεγχό τους σε ολόκληρη τη χώρα , ακόμη κι αν έχουμε ελάχοστες πιθανότητες να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη"

67

Μπάεφ Ιορτάν

1944

12

1

Σκόμπυ , σκορπίζει με τ' αεροπλάνα διαταγή κι απαιτεί , μέσα σε ένα δεκαήμερο , να ρίξει τα άρματα ο ΕΛΑΣ και να αυτοδιαλυθεί.

18

Παπακόγκος Κώστας

1944

12

1

Διαταγή της κυβέρνησης για την παράδοση της Εθνικής Πολιτοφυλακής του ΕΛΑΣ στις κυβερνητικές δυνάμεις. Αποχώρηση των υπουργών του ΕΑΜ από την κυβέρνηση

175

Εμείς οι Έλληνες

1944

12

2

Εκδοση της 4ης Συντακτικής Πράξης: Συνεχίζοντας αυθαίρετα να υποκαθιστά την νομοθετική εξουσία, η κυβέρνηση Παπανδρέου εκδίδει την 4η Σ.Π. «Περί καταργήσεως νομοθετημάτων συντακτικού περιεχομένου περιόδου 1941-1944 διά νόμου» (ΦΕΚ 31). Το κείμενό της που αποτελεί μνημείο νομικής αυθαιρεσίας και γραστικής ασυναρτησίας είναι το εξής:
«Εχοντες υπ' όψη τας εξαιρετικάς συνθήκας αίτινες εδημιουργήθησαν εν Ελλάδι κατά την περίοδον της Γερμανοϊταλικής κατοχής και τας διατάξεις του άρθρ. 21 και 22 του Συντάγματος του 1911, προτάσει του ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμε και διατάσσομεν:
Αρθρον μόνον: Νομοθετήματα συντακτικού χαρακτήρα και περιεχομένου της περιόδου της Κατοχής, δύνανται να ακυρούνται ή καταργώνται ή τροποποιούνται αναδρομικώς διά Νόμων, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου»
Με την 4η ΣΠ επιχειρήθηκε η κατάργηση των Συντακτικών πράξεων που εκδόθηκαν στην διάρκεια της Κατοχής και αντικατάσταση αυτών με νέες Συντακτικές Πράξεις που βαπτίζονται «Νόμοι». Παράλληλα αναγνωρίζεται η ισχύς του Συντάγματος 1911 (στην συνέχεια υπήρξαν και άλλες παρόμοιες κυβερνητικές αυθαιρεσίες) και παρ' όλα αυτά κατά παράβαση του άρθρ.22 αυτού (Η νομοθετική εξουσία ασκείται από την Βουλή) η τότε κυβέρνηση υπεδύθη αυθαίρετα την νομοθετική εξουσία και άρχισε να εκδίδει δεκάδες Συντακτικές πράξεις με αντισυνταγματικό περιεχόμενο.


www.bulgarmak.org

1944

12

3

Δεκεμβριανά: Αρχίζει στην Αθήνα αιματηρή σύγκρουση μεταξύ ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και δεξιών δυνάμεων που υποστηρίζονται από τους Αγγλους. Οι μάχες διαρκούν 33 ημέρες μέχρι 4 Ιανουαρίου 1945 και καταλήγουν στην υποχώρηση του ΕΑΜ από την Αθήνα. Παραδόξως στο παραπάνω κρίσιμο διάστημα διατηρείται σε ισχύ το Σύνταγμα του 1911, δεν αναστέλονται τα άρθρα του, και δεν επιβάλλεται Στρατιωτικός νόμος ούτε ο νόμος ΔΞΘ «περί καταστάσεως πολιορκίας».


www.bulgarmak.org

1944

12

3

Συλλαλητήριο ΕΑΜ στην Αθήνα. 28 νεκροί διαδηλωτές

18

Παπακόγκος Κώστας

1944

12

3

Τσώρτζιλ προς Σκόμπυ " Μη διστάσετε να πυροβολήσετε ενέντια σε οποιονδήποτε οπλισμένο που θα προσπαθήσει να αψηφήσει τη βρετανική εξουσία στην Ελλάδα…"

19

Παπακόγκος Κώστας

1944

12

3

Συλλαλητήριο ΕΑΜ στην Αθήνα. 28 νεκροί διαδηλωτές

440

Βουρνάς Τασ

1944

12

3

Συλλαλητήριο του ΕΑΜ στην πλατεία Συντάγματος Θάνατος 30 ατόμων. Έναρξη των συγκρούσεων των Δεκεμβριανών στην Αθήνα.

175

Εμείς οι Έλληνες

1944

12

3

Λίγο πριν από τις 11 πμ , καθώς χιλιάδες διαδηλωτές έμπαιναν στην Πλατεία Συντάγματος ,αρκετοί αστυνομικοί πανικόβλήθηκαν και πυροβόλησαν απευθείας πάνω στο πλήθος , από το αστυνπμικό τμήμα που βρισκόταν στη μία γωνία της πλατείας. Ο κόσμος το έβαλε στα πόδια , αλλά αργότερα αποκαλυφθηκε πως τουλάχιστον δέκα άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και πάνω από 50 τραυματιστεί .

381

Μαζάουερ Μαρκ

1944

12

4

Ο Παπανδρέου υπέβαλε την παραίτησή του και όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα συμφώνησαν στην ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον ογδοντατετράχρονο αρχηγό του κόμματος Φιλελευθέρων Θεμιστοκλή Σοφούλη.

147

Σφήκας θανάσης

1944

12

5

Ο Τζήμας συναντήθηκε πάλι με τον Τίτο και του ανακοίνωσε ότι πήρε εντολή να κατέβει στην Ελλάδα. Με την ευκαιρία , ρώτησε το Γιουγκοσλάβο ηγέτη αν η στιγμή είχε φτάσει για την άμεση ενίσχυση του ΕΛΑΣ. Ο Τίτο απάντησε ότι η στιγμή δεν είχε φτάσει ακόμη, ο ΕΛΑΣ όμως "έπρεπε να παλέψει" εναντίον των Άγγλων.

346

Ρούσος Πέτρος

1944

12

5

ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣ --ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ-ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΔΕΣ : Ανατολική Κράψη (50 σύνταγμα)

220

Καλλιανιώτης Αθ.

1944

12

5

Ο Τσώρτσιλ έστειλε τηλεγράφημα στο στρατηγό Σκόμπι , στο οποίο αντιμετώπιζε τον πληθυσμό της "συμμαχικής " Ελλάδας ως ηττημένο αντίπαλο : " Μη διστάζετε νε ενεργείτε σα να βρίσκεστε σε κατειλημμένη πόλη , που βρίσκεται στην πιο κρίσιμη στιγμή μιας τοπικής εξέγερσης..."

68

Μπάεφ Ιορτάν

1944

12

5

Κόστοφ προς Δημητρόφ : " Έφτασαν έλληνες σύντροφοι από το Αιγαίο με την παράκληση να τους εφοδιάσουμε με όπλα. Έχουν αρχίσει νικηφόρες μάχες με τους φασίστες του Τσαούς Αντών και τους έχουν σχεδόν εξοντώσει. Η σύγκρουση όμως με τους Άγγλους παίρνουν ευρύτερες διαστάσεις. Πώς να τους βοηθήσουμε σ' αυτή τους τη μάχη;[...]

69

Μπάεφ Ιορτάν

1944

12

6

Τα βρετανικά στρατεύματα άρχισαν να επιχειρούν εναντίον του ΕΛΑΣ στην Αθήνα

148

Σφήκας θανάσης

1944

12

6

Εκστρατεία ΕΛΑΣ εναντίον ΕΔΕΣ

290

Καλλιανιώτης Αθ.

1944

12

7

Το ΓΣ/ΜΑ ανακάλεσε τους Βρετανούς της Δυτικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.

298

Χάμμοντ Νίκολας

1944

12

7

Ο Πέτρος Ρούσος ( μέλος του ΠΓ του ΚΚΕ ) έφτασε στη Βουλγαρία και ενημέρωσε λεπτομερώς τη βουλγαρική ηγεσία για την έναρξη των εχθροπραξιών και για τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις θέσεις του κόμματός του.

69

Μπάεφ Ιορτάν

1944

12

8

Μακβέη (πρέσβης ΗΠΑ στην Αθήνα ) προς Ρούσβελτ: "Η μεταχείρηση αυτού του λαού που αγαπά φανατικά την ελευθερία ( και ποτέ δεν αντιμετώπησε παθητικά την υπαγόρευση) σαν να αποτελούνταν από ιθαγενείς της Βρετανικής Αυτοκρατορίας είναι αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα. Το εμπόδιο που όρθωσε πρόσφατα ο Τσώρτσιλ στις προσπάθειες των Ελλήνων να βρούν μια πολιτική λύση , εαν θεωρηθεί μεγάλο σφάλμα, δεν είναι παρά το τελευταίο μιας μακράς σειρας σφαλμάτων που διαπράχθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του πολέμου"

153

Σφήκας θανάσης

1944

12

9

Ο Λήπερ τηλεγράφησε ότι " στην Αθήνα και παντού το γνωμικό μας είναι " Όχι στην ειρήνη χωρίς νίκη"[…] ο Βρεατανός Πρωθυπουργός διέταξε τον Σκόμπυ " να μην θυσιάσει για λόγους μεγαλοψυχίας ότι έχουν κερδίσει οι δυνάμεις μας και ότι μπορούν ακόμη να κερδίσουν"

149

Σφήκας θανάσης

1944

12

9

Ο Δημητρόφ μετέφερε στη Σόφια τη γνώμη του Μολότοφ: " Εξηγήστε στον Ρούσο κατ ' ιδίαν με προσοχή και σε φιλικό τόνο , ότι στα πλαίσια της σημερινής κατάστασης οι έλληνες φίλοι δεν μπορούν να βασίζονται σε δραστική ανάμειξη και βοήθεια από εμάς.[..]

72

Μπάεφ Ιορτάν

1944

12

9

Ο Τσώρτσιλ καθόρισε τους στόχους της Βρετανίας ως εξής : " Ο βασικός στόχος είναι η ήττα του ΕΑΜ. Η λήξη των συγκρούσεων είναι επικουρικός αυτού.[…]Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι σταθερότητα και νηφαλιότητα , και όχι βιαστικούς εναγκαλισμούς τη στιγμή που η πραγματική διαμάχη δεμ έχει διευθετηθεί" Με αυτό το σκεπτικό απορρίφθηκε πρόταση του ΕΑΜ για τη σύσταση διεθνούς επιτροπής που θα διερευνούσε τα αίτια της σύγκρουσης.

149

Σφήκας θανάσης

1944

12

10

Για να ουδετεροποιηθεί η εξαγριωμένη παγκόσμια κοινή γνώμη στάλθηκαν στην Αθήνα Βρετανοί, ειδικοί " επί των δημοσίων σχέσεων" . Οι οποίοι άρχισαν αμέσως να παράγουν ιστορίες για τη βαρβαρότητα των μαχητών του ΕΑΜ και ειδικά για το απάνθρωπο μέτρο του να παίρνουν άμαχους όμηρους. Να όμως πως έχουν τα γεγονότα που αναφέρονται σε αυτούς τους όμηρους. Μετά τις πρώτες μέρες των συγκρούσεων , όταν έγινε σαφές πως η "ανόητη συμμοριούλα των κομμουνιστών" αυτή ήταν η εκτίμηση του πρεσβευτή Λήπερ για το ΕΑΜ -δεν επρόκειτο να υποχωρήσει εύκολα , ο στρατηγός Σκόμπυ άρχισε να παίρνει άμαχους όμηρους από τις εργατικές γειτονιές . Άλλους τους μπαρκάριζε για τη Β Αφρική και άλλους τους κράταγε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης μέσα και γύρω από την Αθήνα και τον Πειραιά. Στις 10 Δεκεμβρίου ο αριθμός των ομήρων που κρατούσαν οι Βρετανοί ξεπερνούσε τις 10.000 . Η Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ διαμαρτυρήθηκε επανειλημμένα στον αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό και σε άλλους , αλλά οι συλλήψεις συνεχίστηκαν. Σαν συνέπεια, στα μέσα του Δεκέμβρη το ΕΑΜ σαν αναγκαίο μέτρο για την προστασία των οπαδών του , διέταξε να παίρνονται άμαχοι όμηροι , αλλά στις 28 Δεκέμβρη , και σε αρκετές άλλες περιπτώσεις , προσφέρθηκε να απολύσει όλους τους ομήρους του αν ο Σκόμπυ έκανε το ίδιο. Ποτέ δεν έλαβε απάντηση γι αυτή την προσφορά !

59

Σταυριανός Λευτέρης

1944

12

10

(το πρώτο δεκαήμερο) Αλεξάντερ Ιβάνοβσκι "Τα μακεδονικά τάγματα , τα στελέχη και ηγεσίες των μακεδονικών οργανώσεων πέρασαν στα Βιτώλια (Μοναστήρι) . Ο συντάκτης του χειρογράφου συνέχισε μόνος του και πέτυχε την έκδοση του Αλφαβηταρίου[της Μακεδονικής Γλώσσας].[...] Μοιράστηκε στα συμβούλια των χωριών Καστοριάς και Φλώρινας . Οι Μακεδόνες όλων των χωριών με μεγάλο ενθουσιασμό και χαρά δέχτηκαν το πρώτο μακεδονικό Αλφαβητάριο. Έτσι πραγματώνονταν ο προαιώνιος πόθος τους να διδάσκονται και να γράφουν στη δική τους , στη μητρική τους γλώσσα. Και , ενώ για τους Μακεδόνες η έκδοση του Μακεδονικού Αλφαβηταρίου αποτελούσε μεγάλη αναγνώριση της συμβολής τους στον κοινό αγώνα ενάντια στους κατακτητές ,οι διάφοροι Έλληνες σοβινιστές και αντιδραστικοί μιλούσαν για προδοσία της ελληνικής πατρίδας. Δεν μπορούσανε να αποδεχτούν το γεγονός ότι οι οι Μακεδόνες αποκτούσαν το διακίωμα να διδάσκονται και να γράφουν στη δική τους υτη μητρικήγ γλώσσα με τα ποτάμια αίμα που χύσανε."

22

Κούφης Παύλος

1944

12

10

Εκδίδεται από ΕΑΜ ΚΚΕ το "Αλφαβητάρι της Μακεδονικής Γλώσσας" , 60σελίδες , πολυγραφημένο σε 150ή 500 αντίτυπα , σε γλώσσα κατανοητή σε "όλες τις σλαβόφωνες περιοχές της ελληνικής Μακεδονίας".Αντίστοιχο με το αλφαβητάρι του ΕΟΣΒ(Τα παιδάκια){Επιλέχθηκε το κυριλλικό αλφάβητο , καταλήγει σε διαφορετικά της ΛΔΜ αποτελέσματα καθότι το επίσημο Αλφαβητάρι της ΛΔΜ υιοθετήθηκε μόλις στις 3/4/1945 και οι βασικοί ορθογραφικοί κανόνες της φιλολογικής μακεδονικής της ΛΔΜ στις 7/6/1945}

194

Κωστόπουλος Τάσος

1944

12

11

Εκθεση στρατάρχη Αλεξάντερ Χάρολντ προς Τσώρτσιλ στην οποία ζητούσε "αυστηρά μέτρα εναντίον των στασιαστών και άδεια για το βομβαρδισμό περιοχών εντός της Αθήνας"

149

Σφήκας θανάσης

1944

12

12

ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣ --ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ-ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΔΕΣ : Μέτσοβο (28 , 53 συντάγματα)

220

Καλλιανιώτης Αθ.

1944

12

13

Kostov (μέλος ΚΕ ΚΚΒ) προς Dimitrov : Οι Έλληνες ζητούν την αποκατάσταση επικοινωνίας με ασύρματο μαζί σου. Ο Ρούσος επέστρεψε από το Βελιγράδι και αναχώρησε . Ο αγώνας στην Αθήνα συνεχίζεται , όχι ανεπιτυχώς. Οι δικοί μας δεν έχουν την πρόθεση να συνθηκολογήσουν.

159

Κόντης-Σφέτας

1944

12

14

Ενώ στην Αθήνα είχε αρχίσει το Δεκεμβριανό κίνημα, στο Μοναστήρι συζητούνταν η κάθοδος της «Αιγαιακής Ταξιαρχίας Κρούσης» στην Ελλάδα. Είχε εκφράσει την επιθυμία να πολεμήσει ως «μακε¬δόνικος στρατός» μαζί με τον ΕΛΑΣ εναντίον του Ζέρβα στην Ήπειρο. Ο Ανδρέας Τζήμας, διαισθανόμενος ότι σε περίπτωση που η «Αιγαιακή Ταξιαρχία Κρούσης» κατερχόταν στην Ελλάδα ως «μακεδόνικος στρατός» θα κατε¬λάμβανε μακεδόνικες πόλεις και στην ουσία θα στρεφόταν κατά του ΕΛΑΣ, μετέβη στις 14.12.1944 στο Μοναστήρι και δήλωσε ότι η Ταξιαρχία ή θα έπρεπε να παραδώσει τον οπλισμό της στον ΕΛΑΣ ή να διαλυθεί και να κατέλθει στην Ελλάδα μόνο ως τμήμα του ΕΛΑΣ για να πολεμήσει εναντίον του Ζέρβα .

120

Σφέτας Σπυρίδων

1944

12

14

Στις 14 Δεκεμβρίου, ενώ οι μάχες στην Αθήνα και τον Πειραιά δυναμώνουν σε ένταση, ο Δημητρόφ, υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων του ΚΚΣΕ, έστειλε μήνυμα στο ΚΚ Βουλγαρίας στη Σόφια για να το διαβιβάσει στον Γιώργη Σιάντο: "… Τον αγώνα εννοείται πρέπει να τον συνεχίσουν οι Έλληνες σύντροφοι", υπέδειξε ο Δημητρόφ, "όμως προς το παρόν βοήθεια απέξω δεν πρέπει να υπολογίζουν".

210

Οικονομίδης Φ

1944

12

15

Στις 15 Δεκέμβρη 1944 με διαταγή της ΙΧ Μεραρχίας ξεκίνησαν τα συντάγματα 27ο , 28ο και 53ο για τα Ζαγόρια Ηπείρου , παίρνοντας το δρόμο για τη Σιάτιστα.
Ο Βασίλης Νταϊλιάνης, Καπετάνιος Λόχου του 53ου Συντάγματος ΕΛΑΣ καταθέτει: «Στις 19 Δεκέμβρη τις βραδινές ώρες φτάσαμε στα Ζαγόρια στη δασωμένη τοποθεσία Πέντε Αλώνια όπου στρατοπεδεύσαμε. Το ίδιο βράδυ μας ανακοίνωσαν ότι πηγαίναμε να διαλύσουμε τους Εδεσίτες του Ζέρβα , γι αυτό εφοδιαστήκαμε τις ελλείψεις μας και ετοιμαστήκαμε. Στις 20 Δεκέμβρη οι διοικητές των λόχων παρουσιάστηκαν στις διοικήσεις των ταγμάτων, όπου νύχτα πήγαν στην οροσειρά του Μητσικέλι των Γιαννίνων για την αναγνώριση του εδάφους, για την καλύτερη οργάνωση στις ενέργειες για την εκπλήρωση, το κάθε τάγμα και όλοι μαζί την κατάληψη της πόλης Γιάννινα και διάλυση του ΕΔΕΣ. Η αποστολή του τάγματος ήταν αφού καταλάβει τα χωριά Λιγγιάδες και Πέραμο, να επιτεθεί για την πόλη Γιάννινα. Την ίδια αποστολή έχουν τα τάγματα του 53ου Συντάγματος δεξιά μας, όπως και του 28ου Συντάγματος αριστερά μας. […]Η γενική επίθεση όλων των δυνάμεων της ΙΧ Μεραρχίας καθορίστηκε στις 6 η ώρα το πρωί στις 21 του Δεκέμβρη 1944. Οι Εδεσίτες δεν μπόρεσαν να κρατήσουν την επίθεση των τμημάτων του ΕΛΑΣ, και στις 22 με 23 του Δεκέμβρη εγκαταλείπουν τα Γιάννινα και όλες τις αποθήκες τους , πανικόβλητοι και σκορπισμένοι φεύγουν, άλλοι για τα χωριά τους, και άλλοι κυνηγώντας από τους Ελασίτες φεύγουν για την Πρέβεζα να μπουν στα Αγγλικά καράβια που έτρεξαν να τους γλυτώσουν. Στις 6 η ώρα το πρωί στις 23 Δεκέμβρη το τάγμα μπαίνει στην πόλη των Ιωαννίνων με τον λόχο κοριτσιών αντάρτισσες της ΙΧ Μεραρχίας μας, συνταγμένες σε φάλαγγα παρελάσεως με τάξη και βηματισμό τραγουδώντας , καμαρωτά χαρούμενα τα νιάτα…σαν σε χορό βαδίζουν πάντα μπρος.[…]Μόλις άκουσαν τα τραγούδια από το λόχο ανταρτισσών του ΕΛΑΣ [ο λαός των Γιαννίνων] , άνοιξαν τα παράθυρα, πόρτες, ξεχύθηκαν στους δρόμους, πετούν λουλούδια στις λεβέντισσες ανταρτοπούλες που τους χαιρετούν με χαρά και χαμόγελα χωρίς να πάψουν να βαδίζουν καμαρωτά τραγουδώντας λεβέντικα αντάρτικα τραγούδια.[…]»

144

Νταϊλιάνης Βασίλης

1944

12

15

Kostov (μέλος ΚΕ ΚΚΒ) προς το ΚΚΕ για τη γνώμη του Dimitrov σχετικά με τις μάχες της Αθήνας : Ο Ρούσος αναχώρησε πριν από μερικές μέρες. Ο Δημητρόφ (παππούς) συμβουλεύει , ο αγώνας να συνεχιστεί. Εμείς κάνουμε κάθε τι το δυνατό.

160

Κόντης-Σφέτας

1944

12

16

Ο γραμματέας του ΚΚΕ ευχαρίστησε αμέσως τον 'παππού' για το μήνυμά του με τηλεγράφημα προς τη Σόφια που έφερε ημερομηνία 16.12.1944[σελ.210] . Ο Σιάντος απάντησε θετικά στην υπόδειξη του Δημητρόφ για τη συνέχιση του αγώνα του ΕΛΑΣ: "Τηλεγράφημά σας με συμβουλές παππού ελήφθη . Ευχαριστούμε. Συνεχίσωμεν παλλαϊκό πόλεμο διά ελευθερίαν και ανεξαρτησίαν χώρας μας". [το τηλεγράφημα αυτό του Σιάντου δημοσιεύτηκε στα επίσημα κείμενα, που εκδόθηκαν από το ΚΚΕεσ. το 1974, με ημερομηνία 16 Ιανουαρίου 1945. [...][σελ.212]

210

Οικονομίδης Φ

1944

12

16

Η μάχη των Αρδενών. Αποτυχημένη προσπάθεια του Χίτλερ να αιφνιδιάσει τις συμμαχικές δυνάμεις

207

Εμείς οι Έλληνες

1944

12

16

ΣΔ Γεν. Στρατηγείου [ΕΛΑΣ] Σαράφης , Άρης , Αριθ.ΕΠΕ 2238, προς ΟΜ Μακεδονία : " Επί ΕΠΕ 345 σας στοπ Διαταγή Γενικού ΕΠΕ 2204 εκτελεσθή στοπ Και ως προς Χ Μεραρχίαν στοπ Ομοίως διαταγή Γενικού ΕΠΕ 2211 ως προς Πυρ/χία Κρουπ στοπ. Απορούμεν πως δεν αντιλαμβάνσθε ότι στοπ Δυνάμεις ΕΛΑΣ ανεπαρκείς διά ταυτόχρονον επίθεσιν πανταχού στοπ Επάρκεια όμως διά διαδοχικάς επιθέσεις στοπ Προς το παρόν ανάγκη διενεργηθή επίθεσις στοπ Μαζική και ισχυρά στοπ Κατά ΕΔΕΣ και Αντών Τσαούς στοπ Μετά πέρας τούτων στοπ Διενεργηθή επίθεσις διά νέα ανακατανομή δυνάμεων στοπ Κατά Βόλου στοπ Καβάλας στοπ Θεσσαλονίκης στοπ"

318

Φαράκος Γρηγόρης

1944

12

17

Σφοδρή ανταλλαγή πυρών ΕΛΑΣ και ΕΕΣ φονεύθηκαν 3 οπλίτες και οι 2 διοικητές του αποσπάσματος , ενώ τραυματίστηκαν ο καπετάν Αλέξης που συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα και ο Μιχάλαγας που αιχμαλωτίστηκε επί τόπου και μεταφέρθηκε αμέσως στην Κοζάνη.

416

Καλλιανιώτης Αθ.

1944

12

19

Kostov (μέλος ΚΕ ΚΚΒ) προς Dimitrov όπου τον ενημερώνει για τις ευχαριστίες του Σιάντου : Ο Σιάντος σ' ευχαριστεί για τη συμβουλή. Ανακοινώνει ότι θα συνεχίσουν τον παλλαϊκό αγώνα για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της χώρας.

160

Κόντης-Σφέτας

1944

12

19

Kostov (μέλος ΚΕ ΚΚΒ) προς το ΚΚΕ όπου καθιστά σαφές ότι είναι αδύνατη η εξωτερική βοήθεια:Δίνοντας τη συμβουλή του ο παππούς τονίζει ταυτόχρονα ότι στην παρούσα στιγμή είναι αδύνατη η εξωτερική βοήθεια . Να το έχεταε υπόψη στη λήψη των απόφάσεών σας . Με τις καλύτερες ευχές.

160

Κόντης-Σφέτας

1944

12

19

Το τηλεγράφημα Κοστόφ προς Σιάντο της 19/12 φτάνει στα χέρια του Σιάντου στις 15/1/1945 […] λόγω λάθους κώδικα

213

Οικονομίδης Φ

1944

12

20

Ο Στάλιν μέχρι και 20/12 δεν είχε δεσμευτεί να εξετάσει το " ελληνικό ζήτημα"

72

Μπάεφ Ιορτάν

1944

12

20

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ένοπλης σύγκρουσης ήταν ότι μέχρι 20/12 τα τμήματα του ΕΛΑΣ διεξήγαγαν επιθετικές επιχειρήσεις , αλλά μετά από αυτή την ημερομηνία οι επιχειρήσεις έπαιρναν όλο και πιο αμυντικό χαρακτήρα. Είναι πιθανό αυτή η αλλαγή να οφειλόταν στις πρώτες συμβουλές του Δημητρόφ από τη Μόσχα,από το περιεχόμενο των οποιων η ελληνική αριστερά κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να βασίζεται σε οποιανδήποτε εξωτερική βοήθεια και ότι θα έπρεπε να αναζητήσει συμβιβαστική λύση με τους Άγγλους και τις κυβερνητικές δυνάμεις [...]

79

Μπάεφ Ιορτάν

1944

12

21

Ρούσος προς Δημητρόφ: […] Ο αγώνας μας έχει ανάγκη από ηθική στήριξη , όπλα και προμήθειες . Σας παρακαλούμε να μας πείτε τη γνώμη σας. Μπορούμε να περιμένουμε από την πλευρά των κοινών μας φίλων δραστική επέμβαση κατά της εισβολής των Άγγλων και μέχρι ποιου βαθμού; Μπορούμε να αναμένουμε κάποια βοήθεια και ποια; Εάν η ΕΣΣΔ επιφυλάσσεται να επέμβει στην παρούσα φάση , τότε τι μας συμβουλεύετε να κάνουμε; Παρακαλώ ν απαντήσετε σύντομα"

71

Μπάεφ Ιορτάν

1944

12

21

Στρατάρχης Αλεξάντερ προς Τσώτζιλ "αν οι επιχειρήσεις συνεχίζονταν έξω από την Αθήνα , οι Εγγλέζοι δε θα κατάφερναν να τα βγάλουν πέρα με τους Έλληνες"

19

Παπακόγκος Κώστας

1944

12

22

Τριήμερη παραμονή του Καρντέλι (ΥΠΕΞ Γιουγκοσλαβίας) στη Σόφια για να συζητήσει ο ίδιος το ενδεχόμενο μιας βουλγαρογιουγκοσλαβικής ομοσπονδίας με Κοστώφ , Γκεοργκίεφ (Πρωθυπουργός Βουλγαρίας)

188

Μιχαηλίδης Ιάκωβος

1944

12

22

ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣ --ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ-ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΔΕΣ : Μάρματα Ιωαννίνων (28 , 53 συντάγματα)

220

Καλλιανιώτης Αθ.

1944

12

23

ΣΔ Γεν. Στρατηγείου [ΕΛΑΣ] Σαράφης , Άρης ,Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως 31/12/1944 ,Νουμ. 10 : " [...]23/12 συνελήφθησαν περιοχήν Μεσιανής -Τετραλόφου δώδεκα άνδρες Μιχάλαγα στοπ. 27/12 συνελήφθησαν μετά συμπλοκήν Μιχάλ Αγάς τραυματισμένος και τρεις άνδρες του στοπ"

321

Φαράκος Γρηγόρης

1944

12

24

ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣ --ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ-ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΔΕΣ : Μιτσικέλι Ιωαννίνων (28 ,53 συντάγματα))

220

Καλλιανιώτης Αθ.

1944

12

25

Αφιξη Τσώρτσιλ: Ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις φθάνει στην Αθήνα ο Αγγλος πρωθυπουργός Ουίνστον Τσώρτσιλ για να τονώσει το ηθικό των Αγγλικών στρατευμάτων και να επιβάλει την επάνοδο του βασιλιά Γεωργίου Β΄. Ο Γ. Παπανδρέου εκφράζει αντιρρήσεις και απειλεί παραίτηση.


www.bulgarmak.org

1944

12

25

Ο Μιχάλης Κύρκος συνάντησε τον Πλαστήρα για να του ζητήσει να αναλάβει πρωτοβουλία συμβιβαστικής λύσης. Ο Πλαστήρας είχε απαντήσει ότι "δε θα αφήσω γω το Θανάση Κλάρα να σφάξει την Ελλάδα " και ότι οι ΕΑΜίτες και οι ελασίτες "είναι κοινοί δολοφόνοι" , "πίνουν αίμα" και "πρέπει να εξοντωθούν μέχρις ενός για να ησυχάσουμε όσοι απομείνουμε"

152

Σφήκας θανάσης

1944

12

25

Επίσκεψη Τσώρτσιλ στην Αθήνα.Στις 26 σύσκεψη στο "Μεγ. Βρεταννία" με πολιτικούς παράγοντες, Σκόμπυ, υπεξ Ήντεν , πρέσβη Λήπερ ,Αμερικάνο και Γάλλο πρεσβευτή , σοβιετικό σχη Ποπώφ και ΕΑΜ (Σιάντος , Παρτσαλίδης & σγος Μάντακας)

452

Βουρνάς Τασ

1944

12

26

Ο Υπουργός Εξωτερικών [ΗΠΑ] προς τους Διπλωματικούς και προξενικούς Υπαλλήλους , Ουάσιγκτον : " Το Υπουργείο παρατήρησε με σημαντικές επιφυλάξεις τις αυξανόμενες προπαγανδιστικές διαδόσεις και τις ημιεπίσημες δηλώσεις υπέρ μιας αυτόνομης Μακεδονίας , που προέρχονται κυρίως από τη Βουλγαρία , αλλά και από τους Γιουγκοσλάβους παρτιζάνους και από άλλες πηγές , με τον υπαινιγμό ότι και ελληνικά εδάφη θα περιλαμβάνονται στο σχεδιαζόμενο κράτος. Η Κυβέρνησή μας θεωρεί ότι οποιαδήποτε συζήτηση περί Μακεδονικού 'έθνους' , Μακεδονικής 'Πατρίδας' ή Μακεδονικής 'εθνικής συνείδησης' ως αβάσιμη δημαγωγία , η οποία δεν ανταποκρίνεται σε καμία εθνική ή πολιτική πραγματικότητα και βλέπει στη σημερινή αναβίωσή τους ένα πιθανό κάλυμμα των επιθετικών διαθέσεων εναντίον της Ελλάδας. Η πολιτική της Κυβέρνησης αυτής είναι αντίθετη προς οποιαδήποτε αναβίωση του Μακεδονικού ζητήματος σε σχέση με την Ελλάδα. Το ελληνικό τμήμα της Μακεδονίας κατοικείται κατεξοχήν από Έλληνες και ο ελληνικός λαός είναι σχεδόν ομόφωνα αντίθετος προς τη δημιουργία ενός Μακεδονικού κράτους."

47

ΙΜΧΑ

1944

12

26

Προσπάθεια ανατίναξης του ξενοδοχείου " Μεγάλη Βρεταννία"

454

Βουρνάς Τασ

1944

12

26

(Έως 27) Σύσκεψη υπό τον Τσόρτσιλ στο υπουργείο Εξωτερικών

175

Εμείς οι Έλληνες

1944

12

27

ΣΔ Γεν. Στρατηγείου [ΕΛΑΣ] Σαράφης , Άρης ,Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως 31/12/1944 ,Νουμ. 10 : " [...]23/12 συνελήφθησαν περιοχήν Μεσιανής -Τετραλόφου δώδεκα άνδρες Μιχάλαγα στοπ. 27/12 συνελήφθησαν μετά συμπλοκήν Μιχάλ Αγάς τραυματισμένος και τρεις άνδρες του στοπ"

321

Φαράκος Γρηγόρης

1944

12

29

Παραίτηση Γ. Παπανδρέου και νέος Πρωθυπουργός ο Πλαστήρας

455

Βουρνάς Τασ

1944

12

29

Στις 29 Δεκεμβρίου 1944 στη συνεδρίαση του Βρετανικού Πολεμικού Συμβουλίου τονίστηκε ότι "αν οι υποθέσεις στην Ελλάδα εξελιχθούν όπως ελπίζουμε, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι να σταματήσει ένα τεράστιο κύμα αναρχίας στην Ευρώπη και ν' αποθαρρύνει παρόμοια ξεσπάσματα σε άλλες χώρες"

217

Οικονομίδης Φ

1944

12

30

Ο Λάζαρ Κολισέφσκι Πρώτος Αντιπρόεδρος της ΑΣΝΟΜ και Ντίμιταρ Βλαχώφ μέλος (φιλογιουγκοσλαβικά στοιχεία στην ηγεσία της ΑΣΝΟΜ)

237

Μιχαηλίδης Ιάκωβος

1944

12

30

Ο Μολότοφ (ΥΠΕΞ ΕΣΣΔ) σε συνομιλία του με τον Μιχάλτσεφ (βούλγαρο πολιτικό αντιπρόσωπο στη Μόσχα) υποστήριξε με πονηρό τρόπο ότι : " Αν και σιωπούμε , υποστηρίζουμε τον αγώνα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ"

73

Μπάεφ Ιορτάν

1944

12

30

Ανακοίνωση του βασιλιά Γεωργίου του Β' για τον διορισμό του αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού ως αντιβασιλέα. Παραίτηση Γεωργίου Παπανδρέου

175

Εμείς οι Έλληνες

1944

12

30

Συζητήσεις επί των ανακοινώσεων κατά τη Δεύτερη Σύνοδο του ASNOM . Τελικές παρατηρήσεις του Dimitar Vlahov. : " Σύντροφοι , λαϊκοί αντιπρόσωποι. Βρισκόμαστε εδώ ως αντιπρόσωποι της Μακεδονίας του Βαρδάρη. Υπάρχουν ακόμα δύο τμήματα της Μακεδονίας. Ένα τμήμα με έκταση 6.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα - η Μακεδονία του Πιρίν- και ένα άλλο τμήμα - η Μακεδονία του Αιγαίου - με έκταση 34.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό 250.000-300.000[Μακεδόνες]. Έχουμε το δικαίωμα να ζητούμε ένωση με τη Μακεδονία του Αιγαίου και του Πιρίν και κανείς δεν μπορεί να μας αρνηθεί αυτό το δικαίωμα."

43

ΙΜΧΑ

1944

12

31

Ορισμός Αντιβασιλέα: Με τον αυθαίρετο «νόμο» 80/31-12-1944 η κυβέρνηση Παπανδρέου υποχωρεί και διορίζει αντισυνταγματικά ως αντιβασιλέα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Δαμασκηνό Παπανδρέου. Στον παραπάνω «νόμο» γίνεται επίκληση του άρθρ. 53 του Συντάγματος 1911 το οποίο όμως παραβιάζεται αφού ορίζει ρητά πως αντιβασιλεύς μπορεί να ορισθή μόνον από την Βουλή. Την 2α Ιανουαρίου 1945 η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου καταρρέει και παραιτείται.


www.bulgarmak.org

1944

12

31

ΣΔ Γεν. Στρατηγείου [ΕΛΑΣ] Σαράφης , Άρης , Αριθ.ΕΠΕ 2330/374 : " ΟΜΜ. Άμα λήψει παρούσης στοπ αναφέρατε δύναμιν και διάταξιν μάχης ή σταθμεύσεως στοπ Βρεατανικών δυνάμεων Θεσσαλονίκης στοπ Αναφέρατε υπευθύνως δυνατότητά σας επιθέσεως κατ' αυτών στοπ Προς εκδίωξίν των στοπ. Εάν κρίνετε ήδη ευρισκομένας υπό διαταγάς σας δυνάμεις Έκτης , Ενδεκάτης και Δωδεκάτης Μεραρχιών στοπ Επαρκείς προς τούτο και εάν όχι με ποίαν δύναμιν στοπ Κρίνετε ότι δέον ενισχυθείτε"

320

Φαράκος Γρηγόρης

1944

12

31

Ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Δαμασκηνός ορκίζεται αντιβασιλέας , αξίωμα το οποίο θα διατηρήσει έως τις 27/9/1946

80

Καραγιάννης Γιώργος

1945

12

0

Μυστική συνάντηση του ηγέτη του ΚΚΕ και άλλων στελεχών της ΚΕ του κόμματος με την ηγεσία του ΝΟΦ

172

Μιχαηλίδης Ιάκωβος

1945

12

11

Η Κ.Ε. του ΕΑΜ , με ανακοίνωσή της , απέσυρε την υποστήριξη που είχε αρχικά δώσει στην κυβέρνηση [Σοφούλη της 22/11/45], προβάλλοντας ως κεντρικά αιτήματα τη χορήγηση γενικής αμνηστίας , τη ριζική ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων και την εκκαθάριση του κρατικού μηχανισμού , ενώ ταυτόχρονα ζητούσε τη συμμετοχή του ΕΑΜ στην Κυβέρνηση , ως εγγύηση για την υλοποίηση των αιτημάτων αυτών. Οι δίαυλοι επικοινωνίας που διατηρούσε η κυβέρνηση Σοφούλη με την Αριστερά περιορίστηκαν ακόμη περισσότερο τον επόμενο μήνα όταν παραιτήθηκε , στις 10/1/1946 ο (υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου) Ν. Καζαντζάκης, ακολουθώντας τη σχετική απόφαση του ΣΚ-ΕΛΔ , και κυρίως όταν , στις 29/1/1946 , εξαναγκάστηκε σε παραίτηση ο υπουργός Εξωτερικών Ι. Σοφιανόπουλος.

59

Νικολακόπουλος Ηλίας

1945

12

21

Εκδίδεται ο αναγκαστικός νόμος 753/1945: Την 21-12-1945 η κυβέρνηση Κανελόπουλου εκδίδει τον Α.Ν. 753/21-12-1945 «Περί αποσυμφορήσεως των φυλακών» με τον οποίον παραγράφονται τα αδικήματα της περιόδου 1941-1945. Με βάση το άρθρ.2 εξαιρούνται επιλεκτικά της παραγραφής και αμνήστευσης τα αδικήματα δοσιλογισμού της 6ης Συντακτικής Πράξης.


www.bulgarmak.org

1945

12

23

Συγκέντρωση στο γήπεδο του 'Παναθηναϊκού" με αίτημα την αναγνώριση του κινήματος της Εθνικής Αντίστασης και τη χορήγηση γενικής πολιτικής αμνηστίας.

10

Σιαπέρας Κ

1945

12

23

Στις 23 Δεκεμβρίου στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού γιγαντιαίο συλλαλητήριο, που καταπλημμύρισε με πλήθη την περιοχή ως τους Αμπελόκηπους και την οδό Ιπποκράτους και κατέκλυσε τον Λυκαβηττό.

71

Γρηγοριάδης Σόλων

1945

12

26

Ζαχαριάδης Νίκος μιλάει στην ολομέλεια του Γραφείου Περιοχής Μακεδονίας - Θράκης του ΚΚΕ " οι ξένες δυνάμεις πρέπει άμεσα να αποσυρθούν από τον τόπο μαςκαι να αφήσουν μόνο του τον ελληνικό λαό να ρυθμίσει την τύχη του.Οργάνωση μαζικής λαικής αυτοάμυνας.(26-27)

10

Σιαπέρας Κ

1945

12

26

Στις 26 & 27 Ο Ζαχαριάδης σε δύο σημαντικές ομιλίες του στη Θεσσαλονίκη , ανέλυσε τη μελλοντική πολιτική του ΚΚΕ , η οποία περιλάμβανε την αποχώρηση των βρετανικών στρατευμάτων από την Ελλάδα , τη συμμετοχή του ΚΚΕ στην Κυβέρνηση , τη συνεργασία με τους Σλαβομακεδόνες και τη φιλική συνεργασία με τα "β'ορεια" δημοκρατικά κράτη

20

Νικολακόπουλος Ηλίας

1945

12

26

Στις 26 και 27 Δεκεμβρίου 1945 ο Ζαχαριάδης, σε δύο σημαντικές ομιλίες του στη Θεσσαλονίκη, ανέλυσε τη μελλοντική πολιτική του ΚΚΕ, η οποία περιλάμβανε την αποχώρηση των βρετανικών στρατευμάτων από την Ελλάδα, τη συμμετοχή του ΚΚΕ στην κυβέρνηση, τη συνεργασία με τους σλαβομακεδόνες και τη φιλική συνεργασία με τα «βόρεια» δημοκρατικά κράτη.
Στα τέλη του 1945 η κατάσταση στην Ελλάδα είχε γίνει πολύ εκρηκτική. Ο Ζαχαριάδης με μια γενική απεργία επιχείρησε να κλονίσει την κυβέρνηση Σοφούλη και να εκβιάσει την είσοδο του ΚΚΕ στην κυβέρνηση. Βέβαια ο εκβιασμός δεν πέρασε, αλλά ο Ζαχαριάδης συνέχισε να πιστεύει ότι οι περιστάσεις ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές για να προχωρήσει το ΚΚΕ σε μια τακτική.
Ο Ζαχαριάδης θεώρησε τη Συμφωνία της Βάρκιζας απλώς μια ανάπαυλα, όπως ο ίδιος αναφέρει σε έκθεσή του προς τον Στάλιν. Το πέρασμα στον εμφύλιο πόλεμο εκφράζεται με τον όρο «αυτοάμυνα» και είχε μια σταδιακή κλιμάκωση μέχρι να καταλήξει από την οργάνωση παλλαϊκής αντίστασης του 1945-46 στην ένοπλη εξέγερση. (εφ. Καθημερινή, 16/3/2008) από: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_100006_16/03/2008_263066


Κόντης Βασίλειος

1945

12

28

Ο Ζαχαριάδης για πρώτη φορά χαρακτήρισε το ΝΟΦ οργάνωση αντιφασιστική και δημοκρατική , στην Ολομέλεια της Κομματικής Οργάνωσης Μακεδονίας -Θράκης.

171

Μιχαηλίδης Ιάκωβος

1945

12

28

Μετά το Έβδομο Συνέδριο, το ΚΚΕ αντιμετώπιζε ως ενδεχόμενο το πέρασμα στην ένοπλη σύγκρουση. Η εξάρτηση από την βοήθεια των γειτονικών βαλκανικών χωρών, κυρίως από την Γιουγκοσλαβία, απαιτούσε και μια εξομάλυνση των σχέσεων με το NOF. Σε ομιλία του στις 28 Δεκεμβρίου 1945 στην Ολομέλεια της κομματικής Οργάνωσης Μακεδονίας-Θράκης στην Θεσσαλονίκη ο Ζαχαριάδης για πρώτη φορά χαρακτήρισε το NOF ως αντιφασιστική και δημοκρατική οργάνωση


Σφέτας Σπυρίδων

1945

12

30

Στις 30Δεκεμβρίου παρόμοιο [ με 23/12/1945] συλλαλητήριο έγινε στο Ποδηλατοδρόμιο του Νέου Φαλήρου

72

Γρηγοριάδης Σόλων

1945

12

31

Τροποποίηση του ΑΝ 533/1945: Την 31-12-1945 εκδίδεται ο αναγκαστικός νόμος 797/31-12-1945 (ΦΕΚ 323) «Περί συμπληρώσεως διατάξεων του ΑΝ 533/1945». Αφορά ειδικές και ολιγάριθμες περιπτώσεις καταδικασθέντων και συγκεκριμένα όσους είχαν πεθάνει και δικάσθηκαν ερήμην ως ζωντανοί και όσους δικάσθηκαν ερήμην χωρίς να έχουν κλητευθή.


www.bulgarmak.org

1946

12

0

Συνάντηση της ηγεσίας του ΝΟΦ (Πασκαλ Μίτρεφσκι , Ιλία Ντίμοφσκι -Γκότσε και Μηνά Φώτερ) με τον Λάζαρ Κολισέφσκι (Πρωθυπουργό της ΛΔΜ. Συμβούλεψε ο Κολισέφσκι" Εσείς τώρα θα πάτε κάτω […]Ο καθοδηγητής του αγώνα σας θα είναι το ΚΚΕ […]η γραμμή του ΚΚΕ διορθώθηκε[ ...] να τους έχετε εμπιστοσύνη [...]ότι προβλήματα έχετε θα τα επιλύσετε με την ηγεσία του ΚΚΕ [...]πολεμήστε με όλη σας την ψυχή μαζί με τον ελληνικό λαό[ ..]ενάντια στο σοβινισμό , τον σεπαρατισμό και τις τοπικές τάσεις"

181

Μιχαηλίδης Ιάκωβος

1946

12

1

Άτλυ (πρωθυπουργός ΜΒ) προς Μπέβιν (ΥΠΕΞ ΜΒ): " Εάν ήταν εφικτό να καταλήξουμε σε μία συμφωνία με τη Ρωσία ώστε να αποδεσμευτούμε όσο το δυνατόν περισσότερο από αυτές [τις χώρες] , οι οποίες θα γίνονταν μια ουδέτερη ζώνη , θα κερδίζαμε ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Είναι βεβαίως δύσκολο να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό η ρωσική πολιτική καθορίζεται από τον επεκτατισμό και σε ποιο βαθμό από το φόβο μιας επίθεσης από τις ΗΠΑ και από εμάς. Όσο και αν φαίνεται εξωπραγματικό , μπορεί κάλλιστα αυτό να είναι το πραγματικό κίνητρο της ρωσικής πολιτικής"

195

Σφήκας θανάσης

1946

12

3

Ο Αθανάσιος Αγνίδης (επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ) επιδίδει στον ΓΓ Lie Trygve επιστολή καταγγελία εναντίον της υποστήριξης (άσυλο και εκπείδευση) των Γιουγκοσλάβων , Αλβανών και Βουλγάρων στους Έλληνες Κομμουνιστές αντάρτες

55

Μιχαηλίδης Ιάκωβος

1946

12

3

Προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ από την ελληνική κυβέρνηση. Καταγγελία υπόθαλψης του Εμφυλίου από την Αλβανία , τη Βουλγαρία , τη Γιουγκοσλαβία και απειλής για την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας. Απόφαση για τη σύσταση Επιτροπής Έρευνας στις 19 Δεκεμβρίου

176

Εμείς οι Έλληνες

1946

12

6

Ο ΥΠΕΞ Ελλάδας Κωνσταντίνος Τσαλδάρης , πρότεινε διαβουλεύσεις με τον Μπέβιν(ΥΠΕΞ ΜΒ) , τον Μπερνς (ΥΠΕΞ ΗΠΑ) και το σοβιετικό ΥΠΕΞ Μολότωφ με στόχο την επίλυση της διαμάχης μεταξύ της Ελλάδας και των τριών βαλκανικών χωρών(εναντίον αυτών ο αμερικανός ΥΠΕΞ-9/12/1946- και Μπέβιν-10/12/1946)

215

Σφήκας θανάσης

1946

12

10

Ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Τσαλδάρης αναπτύσσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τους ελληνικούς ισχυρισμούς για ανάμειξη των βορείων γειτόνων στον ελληνικό εμφύλιο. Αντίδραση των κομμουνιστικών χωρών.

56

Μιχαηλίδης Ιάκωβος

1946

12

11

Οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων εισηγήθηκαν την ταχεία αποχώρηση όλων των βρετανικών στρατευμάτων από τη χώρα.

198

Σφήκας θανάσης

1946

12

17

Νέο ψήφισμα περί δοσιλόγων: Την 17-12-1946 η Βουλή ψηφίζει το 17/20 Δεκεμβρ. 1946 Ψήφισμα «Περί τροποιποιήσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων τινών του ΑΝ 533/1945 περί συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως της 6ης Συντακτ.Πράξης». Με το Ψήφισμα αυτό δίδεται το δικαίωμα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας για όσους δοσιλόγους δικάσθηκαν ερήμην. Η προθεσμία είναι ένας μήνας. Κάποιοι «ημέτεροι» παρουσιάζονται αυθόρμητα, η δίκη επαναλαμβάνεται και απαλλάσονται. Οι χιλιάδες φυγάδες που είχαν καταφύγει σε Βουλγαρία και Γιουγκοσλαβία αποκλείονται. Δημιουργείται νομικό πρόβλημα επιστροφής των δημευμένων περιουσιών των. Ο Αρειος Πάγος ασχολείται με το θέμα τα επόμενα 20 χρόνια. Ολη η νομολογία του ανωτάτου δικαστηρίου τάσσεται υπέρ της ισχύος της Σ.Π. 6/1945.


www.bulgarmak.org

1946

12

19

Σύσταση Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας ΔΕΕ για τις μεθοριακές παραβιάσεις των βαλκανικών κρατων.

56

Μιχαηλίδης Ιάκωβος

1946

12

19

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ ομόφωνα αποδέχθηκε την αμερικανική πρόταση για την αποστολή Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνούσε την κατάσταση στο έδαφος των τεσσάρων χωρών.

209

Σφήκας θανάσης

1946

12

21

Υπογράφεται ο νόμος " Περί μέτρων αποσυμφόρησης των φυλακών" , περιλαμβάνοντας μάλιστα σ'αυτά και τη γενικής χρήσης κατηγορία της "ηθικής αυτουργίας" σε φόνο

106

Μαργαρίτης Γιώργος

1946

12

25

Τα Χριστούγεννα του 1946 ο Τσαλδάρης πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ουάσινγκτον με σκοπό την παροχή αμερικανικής στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας. Το ταξίδι αυτό οριοθέτησε μια νέα εποχή για τη διεθνή θέση της Ελλάδας, που περνούσε πλέον από τη βρετανική στην αμερικανή σφαίρα πολιτικής επιρροής. Συγχρόνως όμως άρχισαν να ασκούνται πιέσεις προς τα ελληνικά κόμματα για διεύρυνση της κυβέρνησης. Πάγια επιδίωξη των Αμερικανών ήταν η συμμετοχή του Κέντρου στις κυβερνήσεις, ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συσπείρωση των αστικών κομμάτων κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, σε συνδυασμό με την πολιτική απομόνωση του ΚΚΕ. Επιπλέον «ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για το δημοκρατικό προφίλ των ελληνικών κυβερνήσεων: ο αγώνας κατά του κομμουνισμού παρουσιαζόταν ως αναμέτρηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας με τη δικτατορία και η διεξαγωγή του στην Ελλάδα δεν μπορούσε να αφεθεί σε δυνάμεις συνδεδεμένες με τον αυταρχισμό, το παρακράτος και το δοσιλογισμό»

8

Μαντζούρης Στυλιανός

1946

12

27

Το Γενικό αρχηγείο Ανταρτών συγκροτείται σε ενιαίο στρατό με την επωνυμία " Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας" και αρχηγός ορίζεται ο Μάρκος Βαφειάδης

78

Βουρνάς Τασ

1946

12

27

Συγκρότηση του ΔΣΕ( Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας) με αρχηγό το Μάρκο Βαφειάδη

176

Εμείς οι Έλληνες

1946

12

28

Πρόγραμμα του ΓΕΣ να μην οδηγηθούν στη Διεθνή Ερευνητική Επιτροπή ΔΕΕ όσοι από τους μεταμεληθέντες κομμουνιστές δεν παραδεχτούν ότι "σκοπός της αντάρτικής δράσης τους ήταν η αυτονόμηση της Μακεδονίας"

59

Μιχαηλίδης Ιάκωβος

1946

12

30

Η Διεθνής επιτροπή Έρευνας ΔΕΕ φτάνει στην Αθήνα . Για να "εξακριβώσει τα γεγονότα σχετικά με τις ταραγμένες συνθήκες στη βόρεια Ελλάδα…" συνελεύσεις έως 23/5/1947

56

Μιχαηλίδης Ιάκωβος

1946

12

30

Προσωρινή κατάληψη της Υπάτης από τον Δημοκρατικό Στρατό

176

Εμείς οι Έλληνες

1947

12

1

Τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής των ΗΕ για τα Βαλκάνια (UNSCOB) εγκαθίστανται στη Θεσσαλονίκη και παρακολουθούν προς βορρά ελληνική μεθόριο χωρίς να συνεργάζονται με τους από βορα γείτονες.

125

Μιχαηλίδης Ιάκωβος

1947

12

2

Ο Ζαχαριάδης παρουσιάζει μπροστά στο πολιτικό γραφείο το σχέδιό του που θα βάλει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της 3ης Ολομέλειας

390

Ντομινικ Έντους

1947

12

3

Το Πολιτικό Γραφείο του ΚΚΕ αποφάσισε να προχωρήσει στην ανακήρυξη Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης, μετά από επαφές με επιφανή στελέχη της μη κομμουνιστικής αριστεράς.

355

Μαργαρίτης Γιώργος

1947

12

7

Εκδίδεται το ΛΖ΄ Ψήφισμα - Αποστέρηση της ελληνικής ιθαγένειας από τους αντεθνικώς δρώντες στο εξωτερικό: Την 7-12-1946 η Βουλή εκδίδει το διαβόητο ΛΖ΄ Ψήφισμα με το οποίο εκπίπτουν της ελληνικής ιθαγένειας όσοι ευρισκόμενοι σε ξένες χώρες επιδίδονται σε ανθελληνική δραστηριότητα. Το Ψήφισμα στρέφεται κατά των Βουλγαρομακεδόνων προσφύγων που δραστηριοποιούνται στην Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας.


www.bulgarmak.org

1947

12

13

Επιστολή Ρούσου προς Τίτο , ενημέρωση και για σύνθεση ΠΔΚ. […]Το κόμμα μας έχει σχεδιάσει την ακόλουθη σύνθεση της κυβέρνησης και καταβάλλλονται προσπάθειες για τη διεύρυνση της βάσης της.Πρωθυπουργός και Υπ Στρατιωτικών Μάρκος , ΥΠΕΣ Ιωαννίδης , ΥΠΕΞ και δικαιοσύνης Πορφυρογένης , ΥΠΟΙΚ Μπαρτζώτας , Υπ Παιδείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κόκκαλης , ΥΠ Λαϊκής Οικονομίας και Γεωργιας Σινάκος ( όλοι Κομμουνιστές)

96

Κόντης-Σφέτας

1947

12

20

Με τη μετατροπή του ΔΣΕ σε τακτικό στρατό , τα τμήματα του Αρχηγείου Βίτσι πήραν τη ονομασία 18η Ταξιαρχία. (την Ταξιαρχία θα αναλάβει σύντομα ο Βαενάς[σελ.202]) ( Στη 18η Ταξιαρχία, που κατά 80% αποτελούνταν από σλαβομακεδόνες , κανένας δεν έβαλε ζήτημα αυτονομίας ή αποχωρισμού. Ήταν σύμφωνοι όλοι με το σύνθημα της ισοτιμίας.[σελ. 240]) Από την Ταξιαρχία αυτή πήραν ένα Τάγμα. Το ίδιο έγινε και με τις άλλες Ταξιαρχίες. Με αυτές τις δυνάμεις συγκροτήθηκε η 670 Μονάδα στρατηγικών εφεδρειών ( με την ΕΠΕ 157 της 20.12.1947, που καθόριζε τη συγκρότηση στρατηγικών εφεδρειών) . Είχε τέσσερις Ταξιαρχίες . Τις 102,103,105 και 107 Ταξιαρχίες. Η εκπαίδευση έγινε στα Κορέστια και στην Πρέσπα.

197

Σπανός Κοσμάς

1947

12

20

Στο προγεφύρωμα της Μουργκάνας εκδηλώθηκε η πρώτη , σε μεγάλη κλίμακα , οργανωμένη αντίδραση του Εθνικού Στρατού.

402

Μαργαρίτης Γιώργος

1947

12

22

Μουργκάνα , πρώτες ισχυρές επιθέσεις ενάντια στην εξωτερική περίμετρο του αμυντικού συστήματος του ΔΣΕ , ενάντια στο χωριό Κεραμίτσα και τα γύρω υψώματα.

403

Μαργαρίτης Γιώργος

1947

12

23

Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση (Π.Δ.Κ.) , σχηματίστηκε στο βουνό

12

Σιαπέρας Κ

1947

12

23

Ο ραδιοσταθμός "Ελεύθερη Ελλάδα" ανακοινώνει την υπογραφή της Ιδρυτικής Πράξης της Νέας Κυβέρνησης

355

Μαργαρίτης Γιώργος

1947

12

23

" Ιδρυτική Πράξη της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης" το κείμενο

355

Μαργαρίτης Γιώργος

1947

12

23

Σχηματισμός Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης με επικεφαλής τον Μάρκο Βαφειάδη

179

Εμείς οι Έλληνες

1947

12

24

(Έως 31/12/1947) Απόκρουση της επίθεσης του ΔΣΕ στην Κόνιτσα για την εξασφάλιση έδρας της κυβέρνησής του

179

Εμείς οι Έλληνες

1947

12

24

Το Αμερικανικό ΥΠΕΞ επέμεινε( λόγω ενδοκυβερνητικών ταραχών για τον καταερισμό αρμοδιοτήτων ) ότι " επ ουδενί λόγω δε θα έπρεπε να προκληθεί κυβερνητική κρίση. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Σοφούλης και ο Τσαλ΄δάρης αδυνατούσαν να επιλύσουν τις διαφορές τους , έπρεπε να επισκεφτούν τον Αμερικανό επιτετραμμένο στην Αθήνα Καρλ Ρανκιν για να τους τις επιλύσει αυτός.

85

Σφήκας θανάσης

1947

12

25

Μάχη της Κόνιτσας . Αποτυχία κατάληψής της από τον ΔΣΕ

12

Σιαπέρας Κ

1947

12

25

Το βουλγαρικό και το αλβανικό πρακτορείο μετέδωσαν την είδηση της ανακήρυξης της ΠΔΚ

148

Μπάεφ Ιορτάν

1947

12

25

Το ΓΣ του ΔΣ της Μακεδονίας , ανασυνταγμένο και διορθωμένο από το Ζαχαριάδη , εξαπολύει μια μεγάλη επίθεση στην Κόνιτσα

395

Ντομινικ Έντους

1947

12

25

Ο Παρτσαλίδης , ο Τζίμας και καμιά 10αριά άλλα στελέχη του κόμματος δραπετεύουν από την Ικαρία . Ο Τζίμας δεν ανεβαίνει στο βουνό.

402

Ντομινικ Έντους

1947

12

25

Ο Υφ Γιουγκοσλαβικής Κυβέρνησης Bebler σε σημείωμά του λέι για τη συζήτησή του με τον Αμερικανό Πρέσβη στο Βελιγράδι Cannon :[...] Στο τέλος της συζήτησης , ζητώντας συγγνώμη , είπε ότι θα ήταν αναγκαίο , αν δε θέλουμε την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των χωρών μας , να μην αναγνωρίσουμε την κυβέρνηση του Μάρκου , να καταργήσουμε το ραδιοφωνικό σταθμό του Μάρκου , που προφανώς βρίσκεται στο έδαφός μας , και να κλείσουμε ερμητικά τα σύνορα με την Ελλάδα , για να δώσουμε τη δυνατότητα στο νόμιμο στρατό της Ελλάδας να θέσει τέλος στα τμήματα των στασιαστών[...]

98

Κόντης-Σφέτας

1947

12

25

(Έως 27) Η κυβέρνηση της Αθήνας προέβη σε συλλήψεις 650 υπόπτων ως κομμουνιστών και στελεχών του ΕΑΜ .

149

Μπάεφ Ιορτάν

1947

12

27

Το ΚΚΕ εκτός νόμου με τον " αναγκαστικό νόμο 509"

344

Μαργαρίτης Γιώργος

1947

12

27

"ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 509" ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

344

Μαργαρίτης Γιώργος

1947

12

27

Αναγκαστικός νόμος 509 . Το ΚΚΕ εκτός νόμου.

179

Εμείς οι Έλληνες

1947

12

28

Σχηματισμός Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης στο βουνό

394

Ντομινικ Έντους

1947

12

29

Έκθεση Μπαρτζιώτα , Υπ Οικονομικών της ΠΔΚ για την κατάσταση που επικρατεί στην Κεντρική Μακεδονία […] Οι αντάρτες απειλούνται από το φάσμα της πείνας . Στις κρίσιμες στιγμές της μάχης εγκαταλείπουν το μέτωπο και εισβάλλουν σε σπίτια για την εξεύρεση τροφίμων[...]

101

Κόντης-Σφέτας

1947

12

29

ΗΒαλκανική Επιτροπή του ΟΗΕ εξέδωσε απόφαση , η οποία στήριζε τις δυτικές απόψεις : " Η αναγνώριση ακόμα και ντε φλακτο , της αυτό-αποκαλολύμενης " ΠΔΕΚ" , συνοδευόμενη και με άμεση ή έμμεση βοήθεια προς το αντάρτικο κίνημα , στρέφεται κατά της ελληνικής κυβέρνησης , παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου και του ΟΗΕ και αποτελεί σοβαρή απειλή κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας"

149

Μπάεφ Ιορτάν

1947

12

31

Λόγω του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού των πολιτικών κρατουμένων52 και με αφορμή την απόδραση του Παρτσαλίδη και των Αφών Παπαρήγα από την Ικαρία η κυβέρνηση Σοφούλη με τον Α. Ν. 511/31 Δεκ. 1947 «Περί μέτρων αναφερομένων εις τους υπό εκτόπισιν διατελούντας», περιόρισε την ελευθερία των κινήσεών τους. Έτσι παρεχόταν η δυνατότητα στις αστυνομικές αρχές, στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονταν εκτοπισμένοι να καλούν αυτούς απεριόριστα σε προσκλητήρια, ν’ απαγορεύουν την κυκλοφορία ορισμένες ώρες της νύχτας, οποιαδήποτε συγκέντρωση την ίδρυση «πάσης φύσεως συλλόγων, λεσχών και εντευκτηρίων», την έκδοση εντύπων ή χειρογράφων, τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν επιβλαβή στη δημόσια τάξη, και την άσκηση του επαγγέλματός των, εφόσον αυτό δεν γινόταν για καθαρά βιοποριστικούς σκοπούς. Δινόταν επίσης η δυνατότητα ελέγχου της προσωπικής αλληλογραφίας και κάθε αντικειμένου που ελάμβαναν, ενώ καθοριζόταν το ανώτατο χρηματικό ποσό, που μπορούσε να κατέχει κάθε εξόριστος, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό των φυλακών. Το καινούριο όμως στοιχείο είναι ότι παρείχε το δικαίωμα στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως να οργανώνει τη ζωή των εκτοπισμένων, σε πειθαρχημένη βάση, σύμφωνα με τον Α. Ν. 2430/1940.

76

Μαργαρίτης Γιώργος

1948

12

0

Ο Ζαχαριάδης επισκέπτεται τη Μόσχα. Δέχτηκε σκληρή κριτική για τις αποτυχίες του ΔΣΕ. Οι σοβιετικού ζητούν να σταματήσει άμεσα η εμφύλια σύγκρουση στην Ελλάδα. Ζητά άλλη μια ευκαιρία , καθώς θα επιχειρούσε να καταλάβει τη Φλώρινα.

26

Νικολακόπουλος Ηλίας

1948

12

0

Τον Δεκέμβριο του 1948 ο Ζαχαριάδης επισκέφθηκε τη Μόσχα και δέχτηκε σκληρή κριτική για τις αποτυχίες του Δημοκρατικού Στρατού. Οι Σοβιετικοί ζήτησαν να σταματήσει ο εμφύλιος πόλεμος. Ο Ζαχαριάδης κατάφερε να τους πείσει να του δώσουν ακόμα μια ευκαιρία, καθώς θα επιχειρούσε να καταλάβει τη Φλώρινα. (εφ. Καθημερινή, 16/3/2008) από: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_100006_16/03/2008_263066


Κόντης Βασίλειος

1948

12

10

Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τον ΟΗΕ

210

Εμείς οι Έλληνες

1948

12

11

Κατάληψη της Καρδίτσας από το ΔΣΕ ( Φλωράκης - Διαμαντής) . Αποχώρηση στις 13-12-1948

391

Ριζοσπάστης

1948

12

11

2.000 άνδρες του ΔΣ εισδύουν στην Καρδίτσα και καταφέρνουν να κρατηθούν εκεί για 2 ημέρες . Μετά από μάχη 18 ωρών αποσύρονται.

432

Ντομινικ Έντους

1948

12

12

Επίθεση του ΔΣΕ στην Έδεσσα και τη Νάουσα

180

Εμείς οι Έλληνες

1948

12

15

Αποτυχημένη προσπάθεια κατάληψης της Έδεσσας ( επικεφαλής ΔΣΕ Γούσιας) . Θα κατηγορηθεί ο διοικητής της 14ης Ταξιαρχίας Γιώργος Γεωργιάδης και θα εκτελεστεί.

392

Ριζοσπάστης

1948

12

15

Λόγος του G Dimitrov στο 5ο Συνέδριο του Βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος για το ζήτημα της Νοτιοσλαβικής Ομοσπονδίας και το Μακεδονικό Ζήτημα ( Σόφια) : Στη δεδομένη εσωτερική και διεθνή κατάσταση , τα ζωτικά συμφέροντα του βουλγαρικού λαού και των λαών της Γιουγκοσλαβίας υπαγόρευαν επιτακτικά την έναρξη μιας διαδικασίας για προσέγγιση , όσο το δυνατόν στενότερη , μεταξύ των δύο χωρών , η οποία στο προσεχές μέλλον θα κατέληγε στην ένωσή τους , στο οικονομικό , κρατικό και πολιτικό επίπεδο , στη δημιουργία μιας νοτιοσλαβικής ομοσπονδίας [...] βασισμένη στη φιλία με τη Σοβιετική Ένωση και σε αδελφική συνεργασία με τις άλλες λαϊκές δημοκρατίες[...]. Αφού οι κυβερνήσεις των δύο χωρών είχαν εξετάσει και καθορίσει τα περισσότερα μέτρα , ενόψει της προσεχούς ίδρυσης της ομοσπονδίας , η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚ Γιουγκοσλαβίας δήλωσε τον περασμένο Μάρτιο [1948] στο Κόμμα μας ότι είχε μίαν άλλη αντίληψη για το θέμα , ότι δεν θα έπρεπε να επισπεύσουμε την ίδρυση της ομοσπονδίας και αρνήθηκε να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις . Ταυτόχρονα , οι Γιουγκοσλάβοι ιθύνοντες έριξαν για πρώτη φορά την ιδέα για την αυτονόμηση της περιοχής του Πιρίν , ενόψει της προσάρτησής της από τη Γιουγκοσλαβία , ανεξάρτητα από την επίτευξη συμφωνίας για την ίδρυση της ομοσπονδίας.[...] Αυτό που οι πράκτορες του Kolichevsky έκαναν στην περιοχή του Πιρίν δεν συνιστούσε παρά αντανάκλαση αυτού που συνέβαινε και συμβαίνει στη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας . Υπό το πρόσχημα του αγώνα κατά του μεγαλοβουλγαρικού σωβινισμού , με τη συνδρομή του κρατικού μηχανισμού και όλων των κοινωνικοπολιτικών και πολιτιστικών οργανώσεων , έχει αναπτυχτεί και συνεχίζει να αναπτύσσεται μια συστηματική εκστρατεία ενάντια σε κάθε τι το βουλγαρικό . [...] Στη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν ανέχονται ούτε ένα βουλγαρικό βιβλίο, ούτε μία βουλγαρική εφημερίδα συμπεριλαμβανομένου και του " Rabotnichesko Delo" . Όλες οι βουλγαρικές επιγραφές στα παλιά σχολεία και τα μνημεία έχουν επιμελώς εξαλειφθεί. Τα επίθετα όπως Kilichev , Ouzounov , Tzvetkov και άλλα έχουν μετατραπεί , όπως λέγεται , σε Kilichevsky, Ouzounovsky , Tzvetkovsky, με μοναδικό σκοπό να μην έχουν βουλγαρική κατάληξη.

61

ΙΜΧΑ

1948

12

19

(Σκόπια , 19 & 20) . Ο Blagoje Neskovic προς το 1ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Μακεδονίας : Οι Συμφωνίες του Bled θα υποχρέωναν την Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας να λάβουν αμέσως ορισμένα προπαρασκευαστικά μέτρα για τη σύσταση της νοτιοσλαβικής ομοσπονδίας. Εξέχουσα θέση σ' αυτές τις προπαρασκευαστικές ενέργειες κατείχαν τα μέτρα για μια ορθή στάση σε σχέση με το μακεδονικό εθνικό ζήτημα στη Βουλγαρία , που σημαίνει , με άλλα λόγια , ότι η ΛΔ της Βουλγαρίας υποσχέθηκε να παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα πάνω στους Μακεδόνες του Πιρίν στα πλαίσια της Βουλγαρίας , πριν ακόμα δημιουργηθεί η νοτιοσλαβική ομοσπονδία.

62

ΙΜΧΑ

1948

12

20

Αρχίζει στην Πελοπόννησο η εκκαθαριστική επιχείρηση με την επωνυμία "Περιστερά" ( στρατηγός Τσακαλώτος )

519

Ριζοσπάστης

1948

12

22

Ο Τζων Τάχουρντιν (Βρετανός διπλωμάτης που υπηρετούσε στην Αθήνα δίνει μία απάντηση για το χαρακτήρα του πολέμου στην Ελλάδα: "αν και επί του παρόντος η εξέγερση υποβοηθείται από το εξωτερικό και εν πολλοίς κατευθύνεται από το εξωτερικό , παραμένει το γεγονός ότι αντίθετα από τον ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, οι αντιμαχόμενοι και των δύο πλευρών είναι Έλληνες. Φυσικά αυτό το στοιχείο υποβαθμίζεται πάντοτε από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία ονομάζει διαρκώς τους αντάρτες , ΕΑΜοβούλγαρους ή Σλαβοκομμουνιστές"

282

Σφήκας θανάσης

1948

12

22

Τη νύχτα τρεις ταξιαρχίες του ΔΣ προσβάλλουν Έδεσσα και Νάουσα.Παίρνουν τη Νάουσα για τρεις μέρες. Η Έδεσσα παραμένει απόρθητη.

433

Ντομινικ Έντους

1948

12

24

Επίθεση του ΔΣΕ στη Θεσσαλονίκη

180

Εμείς οι Έλληνες

1948

12

25

Σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής του ΝΟΦ περιοχής Έδεσσας, στις 25 Δεκεμβρίου 1948, ο Άγιος Αθανάσιος, με πληθυσμό 1486 κατοίκους , είχε 117 αντάρτες. Η γειτονική Ζέρβη, με πληθυσμό 504 κατοίκων, είχε 52 αντάρτες και η Άρνισσα με 1800 κατοίκους (1200 εντόπιους και 600 πρόσφυγες) είχε 30 αντάρτες στο βουνό.[...]παρατίθεται ονομαστικός κατάλογος 173 συγχωριανών [Αγίου Αθανασίου]

134

Παπαλαζάρου Ιωάννης

1948

12

27

Τεράστιο κύμα συλλήψεων καλύπτει όλα τα αστικά πελοποννησιακά κέντρα , Συλλαμβάνονται 4,500 πολίτες ( 2,500 θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνοι, φορτώνονται σε αρματαγωγά και στέλνονται στη Μακρόνησο και στο Τρίκερι. Οι άλλοι κλείνονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.)

520

Ριζοσπάστης

1948

12

29

Αποτυχημένη προσπάθεια κατάληψης της Αριδαίας ( επικεφαλής ΔΣΕ Γούσιας) . Μετά τις αποτυχημένες αυτές επιχειρήσεις γίνεται ανασυγκρότηση της 10ης Μεραρχίας ΔΣΕ (Γούσιας)

392

Ριζοσπάστης

1948

12

30

Οικουμενική διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ: Την 30-12-1948 η Ελλάδα συνυπογράφει την Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου που είχε υιοθετηθή στην γενική συνέλευση του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη την 10η Δεκεμβρίου 1948. Σύμφωνα με την παγκόσμια αυτή Διακήρυξη:
1) «Κανείς δεν καταδικάζεται για πράξεις ή παραλείψεις που κατά τον χρόνο που τελέσθηκαν δεν αποτελούσαν αξιόποινο αδίκημα κατά το εσωτερικό ή διεθνές δίκαιο» (άρθρ.11),
2) «Κανείς δεν μπορεί να στερηθή αυθαίρετα την ιθαγένειά του, ούτε το δικαίωμα να αλλάξει ιθαγένεια» (άρθρ.15), και
3) «Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας και κανείς δεν μπορεί να στερηθή αυθαίρετα την ιδιοκτησία του» (άρθρ.17).
Η Ελλάδα περιφρονησε παντελώς τις παραπάνω διατάξεις της Οικουμενικής διακήρυξης του ΟΗΕ παρ’ όλο που την απεδέχθη και την συνυπέγραψε. Οι περιουσιακές δημεύσεις βάσει του ΑΝ 533/1945 και του Μ΄Ψηφίσματος/1948 ισχύουν μέχρι σήμερα παρά την θεωρητική τους κατάργηση μέσω του άρθρ.111 του πρόσφατα αναθεωρηθέντος ελληνικού Συντάγματος. Παρόμοια στάση τηρήθηκε από την Ελλάδα και ως προς τον Χάρτη του ΟΗΕ που είχε συνυπογράψει το 1945 και στον οποίο διεκήρυξε την πίστη της στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.


www.bulgarmak.org

1948

12

30

Συνάντηση αντιπροσώπου του ΚΚΕ και μελών της βουλγαρικής κομμουνιστικής ηγεσίας , η προοπτική το ΚΚΕ εκτιμήθηκε ως αισιόδοξη και έγιναν συνεννοήσεις "για συγκεκριμένη βοήθεια την οποία οι Βούλγαροι θα πρέπει να παρέχουμε και στο μέλλον"

101

Σφήκας θανάσης