Φοίβος Οικονομίδης, Ο Δεκέμβρης του '44 και η διεθνής σημασία τουπλήρης τίτλος:

Φοίβος Οικονομίδης, Ο Δεκέμβρης του '44 και η διεθνής σημασία του, ΚΨΜ, 2η έκδ.[1], Αθήνα 2017

===

Στη Δεκεμβριανή μάχη της Αθήνας ο ΕΛΑΣ αμφισβήτησε ένοπλα, για 33 μέρες, τη βρετανική επιρροή στην Ελλάδα που απλωνόταν στη χώρα από την επανάσταση του 1821. Ο Τσόρτσιλ πίστευε στο δόγμα του βρετανικού μεγαλείου: «Όχι ειρήνη χωρίς νίκη». Όμως η ένοπλη βρετανική επέμβαση στην Ελλάδα λειτούργησε αρνητικά για το βρετανικό γόητρο στα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης.
Στη μάχη των Δεκεμβριανών η Σοβιετική Ένωση και οι ΗΠΑ δεν ήταν αμέτοχες. Πρέπει να είχαν προβλέψει ότι το τέλος του παγκόσμιου πολέμου θα έφερνε εκείνες στην κορυφή του κόσμου ενώ η Βρετανία θα περνούσε σε δεύτερη μοίρα.
Μετά το τέλος της δεκεμβριανής μάχης ο Σιάντος ενώπιον της ΚΕ του ΚΚΕ τόνισε ότι η Σοβιετική Ένωση είναι "το γενικό επιτελείο όλων των επαναστατικών λαϊκών κινημάτων του κόσμου".
Αλλά τα Δεμεκβριανά έδωσαν την ευκαιρία να εκδηλωθεί και ο αγγλοαμερικανικός ανταγωνισμός για την ηγεσία στο δυτικό χώρο επιρροής που είχε ήδη αρχίσει.

===
πηγή: kapsimi
[1] Ανανεωμένη και συμπληρωμένη έκδοση, σελ. 167  
     (1η έκδ.: εκδ. Ορφέας, Αθήνα 2005, σελ. 95)

Βασίλειος Καλόγηρος, Ο Εμφύλιος Πόλεμος στον Νομό Τρικάλων […]πλήρης τίτλος:

Βασίλειος Καλόγηρος, Ο Εμφύλιος Πόλεμος στον Νομό Τρικάλων: από την Απελευθέρωση ως το τέλος του 1949, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2017

==
 βλ. την περίληψη εδώ και την εργασία εδώ

Δημήτρης Θρασυβούλου, Εφοδιασμός και πολιτική στην απελευθερωμένη Σάμο [...]


πλήρης τίτλος:

Δημήτρης Θρασυβούλου, «Εφοδιασμός και πολιτική στην απελευθερωμένη Σάμο. Το φιλελεύθερο πείραμα Γρηγορίου», στο  Πολυμέλης Βόγλης κ.ά. (επιμ.), Η εποχή των ρήξεων. Η ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 1940, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 87-109

Ανδρέας Αθανασιάδης, […] στην πόλη της Φλώρινας την περίοδο της «εαμοκρατίας» […]πλήρης τίτλος:

Ανδρέας Αθανασιάδης, Όψεις της πολιτικής και κοινωνικής συγκρότησης στην πόλη της Φλώρινας την περίοδο της «εαμοκρατίας», Νοέμβριος 1944 – Μάρτιος 1945, μεταπτυχιακή (διπλωματική) εργασία, ΠΔΜ, Φλώρινα 2017

===
βλ. την εργασία εδώ

Τάσος Κωστόπουλος, Η Λευκή Τρομοκρατίαπλήρης τίτλος:

Τάσος Κωστόπουλος, «Η Λευκή Τρομοκρατία», στο Ιστορία των Ελλήνων, τόμος 13ος, Δομή, Αθήνα 2006, σ. 557-585

==
βλ. το άρθρο εδώ

Spyridon Plakoudas, Greek Civil War: Strategy, Counterinsurgency and the Monarchyπλήρης τίτλος:
Spyridon Plakoudas, The Greek Civil War: Strategy, Counterinsurgency and the Monarchy, I.B. Tauris, London – New York 2017
===

The Greek Civil War (1946-1949) was one of the few instances in the post-World War II era of a clear-cut and permanent victory by right-wing government forces over an insurgent communist movement. Spyridon Plakoudas here explores the factors which ultimately caused the downfall of the communist insurgency in Greece which had, at some points, seemed undefeatable. He questions whether the guerrilla movement fell victim to the feud between Stalin and Tito or whether the significant British and, above all, American aid in fact rescued the Greek monarchist regime from collapse. Plakoudas explores the strategies adopted by government forces in order to counter the communist insurgency, how external and internal actors influenced these policies and when, how and why these policies achieved success. Featuring previously unseen sources and documents, this book reveals the strategy and tactics of the monarchist regime.
===
βλ. περισσότερα academia-Dr_Plakoudas και amazon