ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, 4-6 Δεκεμβρίου 2014

Δρόμοι του Δεκεμβρίου: από τον Λίβανο στην Αθήνα, 1944

Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αμφιθέατρο του Κτιρίου της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ, 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Autonomist Movements of the Slavophones in 1944πλήρης τίτλος:
Spyridon Sfetas, Autonomist Movements of the Slavophones in 1944: The Attitude of the Communist Party of Greece and the Protection of the Greek-Yugoslav Border
===
The founding of the Slavo-Macedonian Popular Liberation Front (SNOF) in Kastoria in October 1943 and in Florina the following November was a result of two factors: the general negotiations between Tito's envoy in Yugoslav and Greek Macedonia, Svetozar Vukmanovic-Tempo, the military leaders of the Greek Popular Liberation Army (ELAS), and the political leaders of the Communist Party of Greece (KKE) in July and August 1943 to co-ordinate the resistance movements[1]; and the more specific discussions between Leonidas Stringos and the political delegate of the GHQ of Yugoslav Macedonia, Cvetko Uzunovski in late August or early September 1943 near Yannitsa[2]. The Yugoslavs’ immediate purpose in founding SNOF was to inculcate a Slavo-Macedonian national consciousness in the Slavophones of Greek Macedonia and to enlist the Slavophones of Greek Macedonia into the resistance movement in Yugoslav Macedonia; while their indirect aim was to promote Yugoslavia's views on the Macedonian Question[3]. The KKE had recognised the Slavophones as a “SlavoMacedonian nation” since 1934, in accordance with the relevant decision by the Comintern, and since 1935 had been demanding full equality for the minorities within the Greek state; and it now acquiesced to the founding of SNOF in the belief that this would draw into the resistance those Slavophones who had been led astray by Bulgarian Fascist propaganda[4].
[…]
Ολόκληρο το άρθρο εδώ
[1] See T.-A. Papapanagiotou, L’ Effort pourla creation dugland quartiergendral balcanique et lacooperation balcanique, Juin-Septembre 1943 (unpublished postgraduate dissertation, Sorbonne, 1991); there is a copy in the library of the Institute for Balkan Studies, Thessaloniki.
[2] See S. Vukmanovic-Tempo, Revolucija Koja teee, vol. 3, Zagreb 1982, p. 14. In a postwar report to the Central Committee of the KKE on SNOF's activities, Stringos had this to say about the meeting: “Abas requested that our sections work together against the Germans and that we make things a littleeasier for their sections that were obliged, because of the operations, to cross over into Greek territory frequently; and they also offered to help with the work among the Slavo-Macedonians, who were still being influenced by the komitadyis”. See AM (Arhiv na Makedonija-Skopje), K.20/242.A.
[3] Tempo brought up the question of uniting Greek and Yugoslav Macedonia in a future Yugoslavfederation when he met Andreas Dzimas, the KKE's representative, in the summer of 1943. He asked Dzima to sign a statement to that effect. Dzimas refused to discuss the subject. See RCHIDNI (Rossijskij Centr Hranenija i Izutenija Dokumentov NovejPej Istorii), F. 495, Op. 74, D. 177, L. 60, Fitin (Director of Soviet espionage) to Dimitrov, 18 August 1944. This was another fundamental reason why Siandosrejected Tempo's proposals for setting up a Balkan HQ. It was agreed, however, to set up Slavo- Macedonian anned sections within the frarnework of ELAS, to foster the Slavo-Macedonian dialect, and to publish Slavo-Macedonian newspapers
[4] According to confidential statistics collected by the Macedonian GHQ early in 1925 (i.e. after the deadline for emigration applications), there were 76,098 Slavophones fonner Patriarchists in Greek Macedonia and 97,636 Slavophones fonner Exarchists, of whom 11,228 were due to emigrate to Bulgaria, thus reducing the number of fotmer Exarchists to 86,408. The Slavophones, including those who were bilingual, therefore numbered 162,506 (see 1. Mihailidis, ,'H Mclxeoovia TOU 1930 1lfaa cso It5axawtattxE;: H REQiZT(2)an T(l)V okXoXvxv,,, XVlth Greek Histoncal Conference, Thessaloniki 1994). The Slavophones may be divided into those who regarded themselves as Bulgarians, those who regarded themselves as Greeks, and those with a more fluid consciousness. They were incolporated into the Greek state, to which they remained loyal. It is significant that neither the Bulgarian IMRO nor the Communist IMRO (United) exerted much iniluence on the Slavophones. Their displeasure was chiefly aroused by the policy of “forced Hellenisation” implemented under the Metaxas dictatorship, when they were forbidden to speak the Slavo-Macedonian dialect even in the privacy of their own homes. Although Metaxas' policy was dictated by the necessity of preventing the Communists from infiltrating the Slavophones_after 1934 the KKE regarded them as a “(Slavo-)Macedonian nation” and members of IMRO (United) wrote to Rizospastis pointing out the “distinct ethnic status of the (Slavo-)Macedonians”_ it may in general tens be desctibed as illconsidered, and ultimately facilitated Bulgarian and Yugoslav propaganda duting the occupation.


 

μέρος του Συνεδρίου

[το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ]


[…]

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

19ος-20ος ΑΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προεδρείο: Κώστας Σπανός Απόστολος Παπαδημητρίου

09.00-09.15: Βασίλης Κ. Σπανός, Οι Δυτικομακεδονικοί οικισμοί στην Πρόθεση 401 του Μεγάλου Μετεώρου (1520-1540)
09.15-09.30: Κώστας Σπανός, Τρεις αγωνιστές του 1821 από τα Γρεβενά: Νικ. Ι. Ζιάκας, Γεώργιος Αντωνίου Δράμαλης και Γεώργιος Παναγιώτου
09.30-09.45: Γιώργος Σαββανάκης, Η ρουμανική προπαγάνδα στο χωριό Αβδέλλα Γρεβενών (από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο)
09.45-10.00: Απόστολος Παπαδημητρίου, Τα Γρεβενά από το κίνημα των Νεοτούρκων ως την απελευθέρωση
10.00-10.15: Αλέξανδρος Μπακαΐμης, Οι Φιλεκπαιδευτικές Αδελφότητες των Δυτικομακεδόνων στην Κωνσταντινούπολη
10.15-10.30: Αθανάσιος Αθανασιάδης, Η παρουσία οικογενειών της Δυτικής Μακεδονίας στο Σεμλίνο (Σερβία) κατά τον 18ο και 19ο αιώνα
10.30-10.45: Γιώργος Καραμπελιάς, Η δυτικομακεδονική ομάδα περί τον Ρήγα και η επιγενέστερη  εξέλιξή της

10.45-11.15: Συζήτηση

11.15-11.30: Διάλειμμα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Προεδρείο: Ελισάβετ Κοντογιώργη Γιάννης Γκλαβίνας

11.30-11.45: Αικατερίνη Μπρέγιαννη, Ρύθμιση της τοπικής οικονομίας μέσω των διεθνών οργανισμών. Το παράδειγμα της αγροτικής αποκατάστασης των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία τη δεκαετία του 1920 και η Κοινωνία των Εθνών
11.45-12.00: Ελισάβετ Κοντογιώργη, Κοινωνία των Εθνών, κρατική πολιτική και αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία: 1922-1932
12.00-12.15: Ραϋμόνδος Αλβανός Βασίλης Κωστόπουλος, Πολιτικό σύστημα και έργα υποδομής: Πρακτικές εκσυγχρονισμού και κρατικές στρατηγικές κατά τον Μεσοπόλεμο στην επαρχία Καστοριάς
12.15-12.30: Γιάννης Γκλαβίνας, Απαλλοτριώσεις αγροκτημάτων στην περιοχή Κοζάνης και Γρεβενών κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου (1923-1940)
12.30-12.45: Ελένη Μαργαρίτη, Ο βομβαρδισμός της Κοζάνης από τους Γερμανούς στις 10 Απριλίου 1941 βάσει εγγράφων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης
12.45-13.00: Θανάσης Καλλιανιώτης, Η προπαγάνδα του ΕΑΜ στον νομό Κοζάνης: 1941-1946
13.00-13.15: Γιάννης Κορκάς, Εμπειρίες από την προεκλογική εκστρατεία του 1963 σε Κοζάνη και Γρεβενά

13.15-13.30: Συζήτηση

[…]