Θανάσης Σφήκας «[…] Οι Βρετανοί και ο Δεκέμβριος του 1944»πλήρης τίτλος:

Θανάσης Σφήκας, Με τον Μέτερνιχ ή με τον Πάλμερστον; Οι Βρετανοί και ο Δεκέμβριος του 1944, Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2015

===
«Mια ιστορία των Δεκεμβριανών χωρίς Βρετανούς θα ήταν μια ιστορία του Αδάμ και της Εύας χωρίς τον «επικατάρατο» όφι και θα είχε διάφορες εκδοχές, όλες με πολλές άγραφες σελίδες.
Στο κενό αυτό ελλοχεύουν τρεις κίνδυνοι.
Ο πρώτος είναι να παραγνωριστεί η στρατηγική των ελληνικών αστικών δυνάμεων.
Ο δεύτερος είναι η προβολή μιας πλασματικής εικόνας των Δεκεμβριανών ως τελεολογικά προκαθορισμένης σύγκρουσης με προκαθορισμένη έκβαση.
Ο τρίτος κίνδυνος είναι η διαιώνιση της απουσίας από τη διαπραγμάτευση της έννοιας της ισχύος, η οποία προσδιόριζε το μέσο και τη βαρύτητα της βρετανικής εμπλοκής.
Η ισχύς των Βρετανών ήταν το κρίσιμο μέγεθος που επηρέασε την πολιτική των υπόλοιπων παικτών, επιτρέποντας στον αστικό κόσμο να διέλθει διαδοχικά τα στάδια της αδυναμίας, της ικεσίας, της προσμονής, της νίκης και της αδιαλλαξίας.
Από την άλλη πλευρά, για το ΚΚΕ η ελλειμματική εκτίμηση της πολιτικής αποφασιστικότητας των Βρετανών να χρησιμοποιήσουν τη στρατιωτική ισχύ τους υπήρξε ένα από τα κύρια αίτια της «στάγδην» διεξαγωγής επιχειρήσεων στην Αθήνα χωρίς ενιαίο σχέδιο.
Εμβαθύνοντας στην ερμηνεία της βρετανικής εμπλοκής στα Δεκεμβριανά, το βιβλίο αναδεικνύει ακριβώς αυτά τα τρία πεδία ως άξονες ανάλυσης των γεγονότων, με σκοπό τον αναστοχασμό προτάσεων που έχουν ήδη διατυπωθεί και την εμπειρική εξέταση όσων προβάλλονται ως νέες.»


===

Ιωάννης Κολιόπουλος «[…] Η Κατοχή και ο Εμφύλιος Πόλεμος στη Δυτική Μακεδονία (1941-1949)»πλήρης τίτλος:

Ιωάννης Κολιόπουλος, Λεηλασία Φρονημάτων. Η Κατοχή και ο Εμφύλιος Πόλεμος στη Δυτική Μακεδονία (1941-1949), Βάνιας,  3η έκδ., Θεσσαλονίκη 2015

===
«Όλοι το ξέρουμε. Υπάρχουν βιβλία που μπορούν να μεταβάλλουν τη ματιά που έχει κανείς για τον κόσμο και να επηρεάσουν όχι μόνο την αντίληψή του για το παρόν ή το παρελθόν αλλά να ασκήσουν μια ευρύτερη επίδραση πάνω του. Η Λεηλασία Φρονημάτων αποτέλεσε για μένα μια τέτοια ακριβώς περίπτωση. Άλλαξε τόσο πολύ η οπτική μου στα πράγματα έπειτα από την ανάγνωση αυτής της μελέτης και επέδρασε τόσο καταλυτικά στην εξέλιξη των επιστημονικών ερευνών μου στη συνέχεια, ώστε να θεωρώ τον καθηγητή Ιωάννη Κολιόπουλο ως έναν από τους δασκάλους μου έστω κι αν δεν υπήρξα ποτέ φοιτητής του, έστω κι αν δεν παρακολούθησα ποτέ μου μάθημά του στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αισθάνομαι, λοιπόν, μεγάλη χαρά, που προλογίζοντας την επανέκδοση του βιβλίου του Ι. Κολιόπουλου Λεηλασία Φρονημάτων, μου δίνεται η ευκαιρία να αποδώσω φόρο τιμής σε έναν από τους δασκάλους μου.»
Νίκος Μαραντζίδης, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου
===
πηγή: Πολιτεία
 


«Η μακρά σκιά της δεκαετίας του '40. Πόλεμος-Κατοχή-Αντίσταση-Εμφύλιος»πλήρης τίτλος:

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών,  Η μακρά σκιά της δεκαετίας του '40. Πόλεμος-Κατοχή-Αντίσταση-Εμφύλιος, (Τόμος αφιερωμένος στον Χάγκεν Φλάισερ), Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2015

===

«Το 1945, μόλις έληξε επίσημα ο Πόλεμος, ο χειρότερος στην παγκόσμια ιστορία, οι άνθρωποι ανάσαναν. Άρχισε να κυριαρχεί η πεποίθηση πως τα δεινά είχαν τελειώσει. Στην πραγματικότητα, τίποτα δεν είχε τελειώσει· το παρελθόν αρνιόταν επίμονα να παρέλθει. Σε όλες τις χώρες, αυτοί οι διάδοχοι «πόλεμοι της μνήμης» διαμόρφωναν ταυτότητες και γίνονταν αντικείμενο δημόσιων αντιπαραθέσεων, τόσο σε εθνικό, όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο.
Η διαχείριση του ναζιστικού παρελθόντος, οι πανταχόθεν αποσιωπήσεις, η μνήμη του Ολοκαυτώματος, η υποβάθμιση του δωσιλογισμού, οι συνεχιζόμενες ιστοριογραφικές διαμάχες για την περίοδο αποτελούν ορισμένες μόνο από τις θεματικές που προσεγγίζονται στον ανά χείρας τόμο. Στα άρθρα που εμπεριέχει,  διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων ιστορικών, κυριαρχεί η κριτική στάση απέναντι σε μύθους, σιωπές και διαστρεβλώσεις που σφράγιζαν τις επίσημες πολιτικές μνήμης εντός και εκτός Ελλάδας. Η αντίσταση, ο δωσιλογισμός, οι συλλογικές μνήμες αναδεικνύονται μέσα από νέες αναγνώσεις, εννοιολογήσεις και προσεγγίσεις, ως πολυδιάστατα κοινωνικά φαινόμενα.
Στον παρόντα τόμο, που αφιερώνεται στον Χάγκεν Φλάισερ, ερευνητή και δάσκαλο με μακρά και εξέχουσα θητεία σε αυτά τα θέματα, διαφαίνεται ότι το άβολο αυτό παρελθόν αποδεικνύεται ιδιαίτερα «σκληρό για να πεθάνει», καθώς αναβιώνει πολλαπλώς, ρίχνοντας τη βαριά σκιά του στο σήμερα και στο αύριο της χώρας.»


Εθνικόφρονες πολίται Φλωρίνης: ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣπηγή: εφημ. Έθνος[1] [Φλώρινας], 6.5.1945,  σ. 4
(τα κεφαλαία, οι παρενθέσεις κλπ, όπως στο πρωτότυπο κείμενο)
==
ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ
Κύριε Διευθυντά,
Εις το φύλλον της Εφημερίδος σας της 26/4/45 εδημοσιεύσατε κατάλογον συλληφθέντων εν τη περιφερεία μας υπό της Αστυνομίας 1) Δι αδικήματα κοινού ποινικού δικαίου 2) Δι αυτονομιστικάς τάσεις 3) Δια την προσάρτησιν της Μακεδονίας εις την Βουλγαρίαν και 4) Ως μέλη της ΟΧΡΑΝΑ. Άξιοι συγχαρητηρίων είναι οι συντελέσαντες εις τας ως άνω συλλήψεις και αναμένομεν και άλλας τοιαύτας δια τον οριστικόν καθαρμόν των εγκληματιών τούτων• αλλά μας εγεννήθη η απορία διατί μέχρι σήμερον δεν συνελήφθη κανείς και από μίαν άλλην κατηγορίαν, την των ΔΟΣΙΛΟΓΩΝ (δηλ. των προδοτών, γκεσταπιτών, συνεργάτας των Γερμανών, Διευθυντάς Λεσχών βάσει γερμανικών αδειών, οικονομικώς συνεργασθέντας με τους κατακτητάς κλπ), δι ους υπάρχει ειδική Συντακτική πράξις και γενική η απαίτησις προς τιμωρία των. Τα Αστυνομικά όργανα γνωρίζουν κάλλιστα τους ως άνω δοσιλόγους και πρέπει να λάβουν θέσιν και να καταστούν άξια της αποστολής των.
Είναι λυπηρόν να βλέπωμεν να κυκλοφορούν ελεύθεροι οι ως άνω δοσίλογοι και να συνδιασκεδάζουν με όργανα της πολιτείας και εθνικόφρονας πολίτας, ωσάν να μη διατηρούν τίποτε το μεμπτόν από το αμαρτωλόν παρελθόν τους.
Οι δοσίλογοι αυτοί είναι τεχνίται στο να προσαρμόζονται με κάθε κατάστασι και να πλησιάζουν ιθύνοντας διότι διαθέτουν χρήμα, πείραν και πόρωσιν συνειδήσεως.
Ο χρόνος της σκληράς κατοχής ήταν αρκετός και μας άφησε αδράς αναμνήσεις για να πηγάζη σήμερον το ερώτημα: Πού είναι οι συνεργάται της Γκεσταπό; του Γερμανικού Φρουραρχείου; του Ελληνοφάγου Χάνσελ; του διερμηνέως Βίκτωρος; Οι τροφοδόται των Γερμανών; Οι δεσμευταί των φρούτων της περιφέρειάς μας; Οι μεταφορείς δεκάδων βαγονιών άλατος εκ των Αλυκών του Κράτους; Οι διάφοροι επιτήδειοι που με Γερμανικάς αδείας και μεταφορικά μέσα επλούτιζον; Οι αγορασταί των Γερμανικών αλόγων προς εμπορίαν; Οι μεσάζοντες κατά την επίταξιν των ζώων υπό των Γερμανών που ως αφορμή τούτων οφείλεται, ως λέγουν, η αιτία της αποπείρας του χωρίου Κλαδοράχης, με το γνωστόν αποτέλεσμα του απαγχονισμού των 15 Ελλήνων πολιτών; Οι καθαιρεθέντες εις τον βαθμόν του στρατιώτου δι αντεθνικάς ενεργείας; Οι διευθύνοντες τας λέσχας κατασκοπείας βάσει Γερμανικών αδειών; Και τέλος οι αυτομολήσαντες κατά τον ηρωϊκόν Ελληνο - Ιταλο - Γερμανικόν πόλεμον;
Τα ερωτήματα αυτά δεν πρόκειται να καταπνιγούν, αλλά τουναντίον θα τίθενται καθημερινώς στην περιφέρεια αυτή με της λευτεριάς τον αέρα.
Μερικοί εκ των ως άνω δοσιλόγων δεν αρκούνται στο ότι είναι ελεύθεροι ακόμη, αλλά πρωτοστατούν σε κινήσεις και παρουσιάζονται ως ΟΜΗΡΟΙ της Πολιτοφυλακής, του ΕΑΜ και Σια και λαμβάνουν διάφορα βοηθήματα και τελικώς νομίζουν ότι θα επαυξήσουν τα πλούτη των με τας υπέρ των ομήρων αποζημιώσεις, δι ας υπέβαλον και … δηλώσεις. Αλλά κατ’ αυτόν τον τρόπον χάνει η λέξις «όμηρος» την ουσίαν της και για τους πραγματικούς τοιούτους, οι οποίοι δέον να λάβουν θέσιν κατά των δυσφημιζόντων αυτούς δήθεν ομήρων. Όχι, κύριοι δοσίλογοι, οι νόμοι του Ελληνικού Κράτους πρέπει να επιβληθούν, ίνα συντελεσθή ο γενικός καθαρμός.

Μετά τιμής
Εθνικόφρονες πολίται
(Έπονται υπογραφαί)


[1] Βενιζελική εφημερίδα κατά τον Μεσοπόλεμο με εκδότη τoν Βορειοηπειρώτη Σ.Μ. Κωνσταντινίδη. Επί κατοχής ήταν η μοναδική εφημερίδα που εκδιδόταν στη Φλώρινα νομίμως (υπό το συγκεκριμένο καθεστώς λογοκρισίας). Μετά την έλευση των κρατικών αρχών στην περιοχή (Μάρτιος - Απρίλιος 1945) η εφημερίδα συνέχισε την έκδοσή της (υπήρξε διακοπή από τον Αύγουστο του 1944) τασσόμενη υπέρ της συσπείρωσης των εθνικοφρόνων στοιχείων της περιοχής Φλώρινας. Στις πολιτειακές εκλογές του 1946 τάχθηκε υπέρ του βασιλέως.