Γιώργος Μιχαηλίδης, Η σύγχρονη διαμάχη για την ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμουπλήρης τίτλος:

Γιώργος Μιχαηλίδης[1], «Η σύγχρονη διαμάχη για την ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», Τετράδια Μαρξισμού, τεύχος 2, φθινόπωρο 2016, σ. 350-362

===

βλ. το άρθρο εδώ και (κατέβασμα σε pdf από) εδώ


[1] Ο Γ. Μιχαηλίδης είναι υποψήφιος διδάκτορας Σύγχρονης Βαλκανικής Ιστορίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο).

Γιάνης Γιανουλόπουλος, Ένα “πολιτικά ορθό” ξαναγράψιμο της Νεοελληνικής Ιστορίαςπλήρης τίτλος:

Γιάνης Γιανουλόπουλος[1] «“Της εθνικοφροσύνης, ήλιε νοητέ”. Ένα “πολιτικά ορθό” ξαναγράψιμο της Νεοελληνικής Ιστορίας», Η Εφημερίδα των Συντακτών, 19.2.2017, Η Εφημερίδα των Συντακτών, 19.2.2017


[1] Ομότιμος καθηγητής Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Ανδρέας Αθανασιάδης – Ηλίας Γρούιος, […] Η περίπτωση της οργάνωσης «Ήλιντεν»
πλήρης τίτλος:

Ανδρέας ΑθανασιάδηςΗλίας Γρούιος, Σλαβομακεδόνες πρόσφυγες από την ελληνική Μακεδονία στην Ανατολική Ευρώπη 1949-1956. Η περίπτωση της οργάνωσης «Ήλιντεν», μεταπτυχιακή (δευτερεύουσα) εργασία, ΠΔΜ, Φλώρινα 2016

===

 βλ. την εργασία  εδώ

Ανδρέας Αθανασιάδης, Πρόσφυγες και Αριστερά στη Μακεδονία. Από την εγκατάσταση έως τον εμφύλιο. […]πλήρης τίτλος:

Ανδρέας Αθανασιάδης, Πρόσφυγες και Αριστερά στη Μακεδονία. Από την εγκατάσταση έως τον εμφύλιο. Μία προσέγγιση, μεταπτυχιακή (δευτερεύουσα) εργασία, ΠΔΜ, Φλώρινα 2016

===
βλ. την εργασία εδώ

Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ο αντίκτυπος του Μακεδονικού Ζητήματος στην Κύπρο στα χρόνια του ελληνικού εμφυλίου […]»πλήρης τίτλος:

Πέτρος Παπαπολυβίου, «Ο αντίκτυπος του Μακεδονικού Ζητήματος στην Κύπρο στα χρόνια του ελληνικού εμφυλίου και οι επιπτώσεις του στο κυπριακό ενωτικό ζήτημα», στο Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, XXV, Λευκωσία 1999, σ. 263-283