Kevin Featherstone κ.ά., […] Η μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, 1940-194


πλήρης τίτλος:

Kevin Featherstone, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Αργύρης Μαμαρέλης, Γιώργος Νιάρχος, Οι τελευταίοι Οθωμανοί: Η μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, 1940-194, μτφρ. Γιώργος Νιάρχος, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013

===

Γιατί οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης, ενώ βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια βάναυση κατοχή και έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο, διατήρησαν μια παθητική στάση τη δεκαετία του 1940;
Αυτή η πρώτη στο είδος της ιστορική μελέτη εξετάζει το γρίφο της μειονοτικής "αδράνειας", δίνοντας έμφαση στην περίπλοκη ταυτότητα της μειονότητας και στη στρατηγική σημασία της κατά τη διάρκεια αυτής της ταραγμένης δεκαετίας. Η έρευνα βασίστηκε σε ευρύτατο αρχειακό υλικό από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ -μεγάλο μέρος του οποίου παρουσιάζεται για πρώτη φορά- καθώς και σε μια σειρά προσωπικών μαρτυριών με ανθρώπους οι οποίοι έζησαν τα γεγονότα που εξιστορεί το βιβλίο.
Οι τελευταίοι Οθωμανοί εξερευνούν μια συναρπαστική, εν πολλοίς άγνωστη μέχρι σήμερα, ιστορία, θέτοντας ερωτήματα που δεν αφορούν μόνο τη δεκαετία του '40, αλλά και αρκετές παραδοχές και αντιλήψεις του σήμερα.

===

πηγή: BiblioNet

David Brewer, Ελλάδα 1940-1949. Πόλεμος, κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος


πλήρης τίτλος:

David Brewer, Ελλάδα 1940-1949: Πόλεμος, κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος, μτφρ. Κατερίνα Σέρβη, Πατάκη, Αθήνα 2018

===

Τη δεκαετία του ’40 η Ελλάδα αποτέλεσε για μεγάλο διάστημα πεδίο καταστροφικών πολεμικών συγκρούσεων. Πρώτα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, ύστερα κατά τον Εμφύλιο. Η ναζιστική κατοχή, από το 1941 και μετά, υπήρξε εξαιρετικά στυγνή. Παιδιά πέθαιναν από πείνα στους δρόμους της Αθήνας. Ηρωικές πράξεις αντίστασης προκαλούσαν βίαια αντίποινα. Μόλις η Ελλάδα, επιτέλους, απελευθερώθηκε από τη γερμανική μπότα, το διαλυμένο έθνος βρέθηκε αντιμέτωπο μ’ έναν εμφύλιο πόλεμο.
Στο βιβλίο αυτό, ο έγκριτος ιστορικός David Brewer διερευνά τη θυελλώδη αυτή δεκαετία της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, εξετάζει την ανάμειξη των ξένων δυνάμεων, ειδικά της Βρετανίας και των ΗΠΑ, και την προσπάθειά τους να υποστηρίξουν την αντιδημοφιλή κυβέρνηση της Αθήνας, και σκιαγραφεί επιφανείς προσωπικότητες -από τους χώρους της πολιτικής, του στρατού, του πολιτισμού- που διαμόρφωσαν τη σημαντική αυτή περίοδο. Ο Brewer προσπαθεί επιπλέον να εξετάσει την ιστορία από την πλευρά του ατόμου, των διλημμάτων που αντιμετώπιζαν σε προσωπικό επίπεδο οι άνθρωποι που πιάστηκαν ανάμεσα στους τροχούς της Αντίστασης και των κατακτητών στην Κατοχή, και των αντίπαλων πολιτικών δυνάμεων στον Εμφύλιο.
Η οπτική του Brewer, οι απόψεις και οι ερμηνείες του σχετικά με τις συγκρούσεις και τις δυνάμεις που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα κάνουν το βιβλίο αυτό έργο ζωτικής σημασίας για όποιον ενδιαφέρεται για τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και τη σύγχρονη ελληνική ιστορία.

===

πηγή: BiblioNet

Ανέστης Ανέστης, Η δράση της Εθνοφυλακής, ΜΑΥ-ΜΑΔ στον Νομό Φλώρινας την περίοδο 1945-1949


πλήρης τίτλος:

Ανέστης Ανέστης, «Η δράση της Εθνοφυλακής, ΜΑΥ-ΜΑΔ στον Νομό Φλώρινας την περίοδο 1945-1949», ανακοίνωση στο συνέδριο: «Η Δυτική Μακεδονία στη δεκαετία 1940-50», ΠΔΜ, Φλώρινα 13 & 14 Οκτωβρίου 2017


===
βλ. την ανακοίνωση εδώ

Ανέστης Ανέστης, Πολεμική Δράση, υποχώρηση, λιποταξία και αυτομολίες κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο: […]


πλήρης τίτλος:

Ανέστης Ανέστης, Πολεμική Δράση, υποχώρηση, λιποταξία και αυτομολίες κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο: Η περίπτωση των τριών Συνταγμάτων της Φλώρινας (28ου - 33ου - 90ού), μεταπτυχιακή (διπλωματική) εργασία, ΠΔΜ, Φλώρινα 2018

===
βλ. την εργασία εδώ

Tom Evans, With SOE in Greece: The wartime experiences of Captain Pat Evans


πλήρης τίτλος:

Tom Evans, With SOE in Greece: The wartime experiences of Captain Pat Evans, Pen & Sword Military, South Yorkshire England 2018

==
[από το εξώφυλλο του βιβλίου]
Pat Evans parachuted into German-occupied Northern Greece in September 1943. His mission as a SOE operative w as to support the Greek resistance movement, carry out sabotage and commando operations and gather military intelligence.
By this time Greece was not only ravaged by a brutal occupation but w as also being torn apart by feuding political factions on the edge of civil w ar. Evans had to walk a tight-rope between the Germans, the Communist-directed ELAS, Macedonian irredentists and his own SOE m asters in Cairo and Allied High Command.
After the Nazis withdrew in late 1944, he was sent to Northern Greece to try and restore some form of normality amid the chaos of civil w ar. His success can be measured by the w arm thin which the locals still remember him , over 70 years on.
This book draws on a wide range of sources, including SOE and War Cabinet papers, but it is Pat Evans’ unpublished letters and reports that give the reader an insight into the challenges that he faced, both operationally and politically.
The result is a thrilling and informative read.
 ==
Contents
[…]
Chapter 1 The Journey Out
Chapter 2 Boodle
Chapter 3 Fertiliser: The Station on Vitsi
Chapter 4 Special Operations
Chapter 5 NOAH’S ARK
Chapter 6 Separatism and Civil War: The Macedonian Question
Chapter 7 Cairo: Intermission
Chapter 8 New Beginnings? Fiorina and the AGIS 119
Chapter 9 Going Home 137
[…]
==
Foreword and Acknowledgements
[…]
It would have been impossible to understand Pat’s activities or the nature of the difficulties faced by the mission without following in his footsteps in Western Macedonia. My interviews and discussions with men who knew Pat in Greece provided additional first-hand evidence. I owe a particular debt of gratitude to my companions on three field trips: Howard Rees, Panagiotis Kousoulinis and Athanasios ‘Thanassis’ Kallianiotis. Without their help, knowledge of the country, its people and their history, I would have got nowhere. Howard was my first guideand mentor. Thanassis not only accompanied my third field trip but also welcomed me in his family home in the village of Aiani, where he and his mother maintained the great Greek tradition of hospitality. Thanassis has been indefatigable in finding answers to seemingly impossible questions and showed me how a real expert goes about gathering oral history. I am also particularly grateful to Professor John Koliopoulos, who introduced me to Panagiotis and Thanassis and made me feel welcome among the historians; his book, Plundered Loyalties, was an essential companion and guide of a different kind.
[…]
==
[από τη σελίδα 131 του βιβλίου]
[….]
During the war ELAS and KKE had assumed - and KKE continued to believe post-war - that Pat, as a British officer, was a man of the Right. They were mistaken: like many intellectuals of his generation, Pat himself had joined the Communist Party in the 1930s, as an Oxford undergraduate, and had read Marx and Engels. His membership did not last long and his experience in Greece removed any lingering desire to join the Labour Party. By 1945 he defined himself as a Radical - emphatically not a Tory but ‘a leftish Liberal’ - although he had no idea what being a Radical meant in terms of British party politics. At heart, Pat was intensely curious, open-minded and suspicious of dogma. Refusing to take conventional ideas on trust, he was interested in people as individuals, irrespective of their class, status or occupation. […]

==
όπου και η έκθεσή:

Evans H. Patric «REPORT ON THE FREE MACEDONIA MOVEMENT IN AREA FLORINA 1944», Athens, 1.12.1944

…και άλλα τεκμήρια για Evans