Αποστόλης Τσάνο, Οι σχέσεις του ΚΚΕ με το ΚΚΑ στον ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο 1946-1949πλήρης τίτλος:

Αποστόλης Τσάνο, Οι σχέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Αλβανίας στον ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο 1946-1949, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2016

===
===

Περίληψη:

Οι σχέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ) με το Κομμουνιστικό Κόμμα Αλβανίας (ΚΚΑ) στα χρόνια του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (1946-1949) αποτελούν μια σημαντική πτυχή του Εμφυλίου. Η μελέτη των σχέσεων των δύο κομμάτων ανήκει αφενός, στον χώρο των επαφών που διατηρούσε το ΚΚΕ με ομοιδεατικά κόμματα του εξωτερικού την περίοδο εκείνη και αποτελεί, αφετέρου, κοινό στοιχείο της πολιτικής ιστορίας του ελληνικού και του αλβανικού λαού. Η εργασία διαρθρώνεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τις σχέσεις του ΚΚΕ με το ΚΚΑ σε πολιτικό επίπεδο την περίοδο του ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υποστήριξη του Δημοκρατικού Στρατού από την Λαϊκή Δημοκρατία της Αλβανίας ενώ το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στους Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες που πέρασαν και έζησαν στην Λαϊκή Δημοκρατία της Αλβανίας.

Abstract::

The relations between the Communist Party of Greece and the Communist Party of Albania during the Greek Civil War (1946-1949) are quite an important aspect of this war. By researching the interaction of the two parties, we study what the relations between the Communist Party of Greece and foreign parties of the same ideology used to be and, at the same time, we uncover a common element of the political history of Greece and Albania. This paper consists of three chapters. First, we study the political relations between the Communist Party of Greece and the Communist Party of Albania during the Greek Civil War. Secondly, we present the support given by the People\'s Republic of Albania to the Democratic Army of Greece. Lastly, during the third chapter, we refer to the Greek political refugees that lived in the People\'s Republic of Albania
===
Το πλήρες κείμενο της εργασίας εδώ

Χρήστος Στέρπης, Διεθνής βοήθεια και επισιτισμός στην Κατοχική Ελλάδα, (1941-1944)πλήρης τίτλος:
Χρήστος Στέρπης, Διεθνής βοήθεια και επισιτισμός στην Κατοχική Ελλάδα, (1941-1944), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2016

===
===

Περίληψη:

Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει αρχικά τη διπλωματική χρονογραφία που οδήγησε στην αναθεώρηση του βρετανικού αποκλεισμού για την κατοχική Ελλάδα. Στη συνέχεια θα μελετηθούν οι φορείς που διαχειρίσθηκαν την εισαγόμενη βοήθεια, σε μία επιχείρηση μοναδική κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ακολούθως θα ερευνηθεί η συμβολή της και το μέγεθος της συνεισφοράς της στην καταπολέμηση του λιμού που έπληξε την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Επιπλέον θα διερευνήσει του όρους και τις προϋποθέσεις που έθεσαν τα εμπλεκόμενα μέρη για την πραγματοποίηση αυτού που ονομάσθηκε από την ιστοριογραφία "σουηδικό σχέδιο"
===
Το πλήρες κείμενο της εργασίας εδώ

Panagioula Koutsopanagou, The British press and Greek politics, 1943-1949πλήρης τίτλος:

Panagioula Koutsopanagou, The British press and Greek politics, 1943-1949, PhD thesis, London School of Economics and Political Science, United Kingdom 1997

===
πηγή: LSE
===

Abstract
This thesis is a study of British attitudes towards Greece, during the period 1943-1949 through the eyes and voices of the British daily and weekly press. This study seeks to examine these attitudes within a period which started, in Europe and in Greece, with the best of hopes and expectations for world peace, democracy and social justice and ended finding Greece exhausted by a four-year civil war and the world separated into two opposed ideological and political blocks. It, therefore, observes the fluctuation of attitudes and opinions as they correspond to the changing world situation. It is also a study of Labour and Liberal opinion in Britain. The decisive four years (1944-1947) for the fate of the Greek crisis found Britain deeply involved in Greece. The conduct of British policy towards that country, since July 1945, as pursued by a Labour government, represented a real challenge for Labour and Liberal opinion concerning its ideological principles and morals. The nature of the Greek crisis and the strategic location of the country made it an important episode during the height of the Cold War, further complicating the country's already acute internal differences. Thus, this thesis is also a study of the press reactions to the hardening Cold War attitudes. The aim has been to discover whether the Greek developments themselves were faced on their merits or whether they were related to the Cold War climate; whether the attitudes towards Greece were kept with the general political and philosophical outlooks. Misconceptions, misinterpretations, deceptions and illusions will be also considered and, in particular how, if at all, these features are related to Cold War propaganda. A significant part of this study will be given on the issue of the relationship between government and press. Freedom of information and governmental pressure on the press, either direct or indirect, are issues under consideration. Papers will also examined as much for their attitudes and opinions they espoused as for how they went about their business, e.g. ownership, staff, finance, circulation figures, readership. Finally this thesis, it is hoped, will contribute some valuable first-hand evidence to the overall study of the Greek civil war as it will attempt to portray the prevailing psychological and political atmosphere at the time.

===
Το πλήρες κείμενο της διατριβής εδώ

Έκθεση Σλομπόντα [Ευστράτιου Κέντρου], 8.10.1944Πηγή 1η: Αρχείο ΔΙΣ, Φ.924/Α/14 (Αρχεία Εθνικής Αντίστασης, τόμος 4ος, Ανταρτική οργάνωση ΕΛΑΣ, ΓΕΣ/ΔΙΣ, Αθήνα 1998, έγγραφο 108)
Πηγή 2η: Α/ΥΠΕΞ, 1947, ντοσιέ 119, φακ. 119.3[1] (παρατίθεται σε: Γρηγόρης Φαράκος, Ο ΕΛΑΣ και η εξουσία, τόμος 2ος, Μυστική έκθεση [1946] και άλλα ντοκουμέντα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000, σ. 376-378[2])

Έκθεση[3] [Σλομπόντα]

Με το δημιουργηθέν επεισόδιο Γκότσε αποφασίσαμε να πάμε εγώ και ο συναγ. Ν. Πούπτης κατόπιν εντολής του ΔΜΓ[4] σ. Πάσιο, μια που ασκούσαμε προσωπική επιρροή στον Γκότσε, για να ιδούμε από κοντά όλη την κατάσταση και ποία ήταν τα ελατήρια που δημιουργήθηκαν όλα αυτά.
Είναι γεγονός ότι όσοι αντιπρόσωποι του ΕΛΑΣ που πήγαν να συζητήσουν με το Γκότσε, δεν τους είχε φανερώσει το μυστικό παρ’ όλο που φαινότανε ποια κατάσταση επικρατούσε στο Τάγμα.
Προσωπικά ο ίδιος κάλεσα τον Γκότσε και τον παρεκάλεσα αν είναι δυνατόν στη φιλία μας που έχομε να μου φανερώση το τι συμβαίνει και πως δε θέλω ψέμματα να μου πη για να μη κάθομαι άδικα στο Τάγμα και αν είναι δάκτυλος εξωτερικός να φύγω κι’ αν δεν είναι, να βάλω τα δυνατά μου να το βάλω στη σωστή γραμμή  και περιμένω απάντηση τι γνωρίζω απ’ όλα αυτά.
Η πρώτη απάντησή του ήταν ότι δεν θα σου κρύψω τίποτα, θα σου τα πω όλα. Και αρχίζει.
Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε γιατί το Τάγμα μου δεν υπακούει στο Κ.Κ.Ε. ούτε στον ΕΛΑΣ. Εμείς συνδεόμαστε με τη Σερβική Μακεδονία και από κει παίρνουμε καθοδήγηση με συνδέσμους που μας στέλνουν ταχτικά όπως τους στέλνουμε και μεις.
Πήραμε την εντολή να στρατολογήσουμε όσους μπορούμε περισσότερους, αλλά καθαρώς Σλαβομακεδόνες και η Μπιγάδα της Σερβίας μας χορηγεί (5.000) πέντε χιλιάδες όπλα και ανάλογα οπλοπολυβόλα και ιματισμό. Πήραμε και ορισμένο ιματισμό[5] και οπλισμό. Αν έπαιρνα όλα αυτά θα χορηγούσα και ορισμένα για το υπόλοιπο ΕΛΑΣ. Εις ερώτησή μου πως ονομάζεται αυτός από τη Σερβία με τον οποίο συνδέεσαι, μου απαντά λέγεται Όρσεφι και πως αυτός μας έχει δώσει εντολή ότι, ότι υλικό θα στέλη, όλο θα προορίζεται αποκλειστικά για το Τάγμα μου και σε περίπτωση που θα θελήση να μας κατασχέση ο ΕΛΑΣ να του τα επιστρέψουμε πίσω να μη τα πάρη ο ΕΛΑΣ. Η επιστράτευσή μας συνεχίζεται και έχουμε άλλους 300 άντρες και θα βαδίσουμε για την δημιουργία Σλαβομακεδονικής Μεραρχίας. Τον απαντώ αν είναι σωστό αυτό που κάνει και ότι φέρνει μεγάλη διάσπαση και πως η θέση του είναι με μας και όχι με τους Σέρβους, μου απαντά το εξής πως:
Είναι αλήθεια ότι ο Όρσεφ ακολουθεί Σωβινιστική πολιτική κι’ εγώ θέλω να βάλω γραμμή και Σερβική και Ελληνική.
Του είπα ότι είναι υπεύθυνος για όλα αυτά που συμβαίνουν και που θα συμβούν μετέπειτα μου απαντά ως εξής ότι, εσείς αν θέλετε να με χτυπήσετε εγώ δεν θα σας χτυπήσω, αλλά θα συμπτυχθώ προς τη Σερβία όπου και μας έχουν πη οι Σέρβοι «αν σας κυνηγήσουν να έρθετε σε μας»[6].
Του κάνω έκκληση για τελευταία φορά ότι αυτό είναι εγκληματικό που κάνει και θα πρέπει να ακολουθήσει εμάς, τον εγγυώμαι ότι το Τάγμα σου μπορούμε να το αφήσουμε αρκεί να προσχωρήση κάτω από τις εντολές του ΕΛΑΣ και να κόψη κάθε επαφή με τους Σέρβους και να γίνη η εκκαθάρισή του από διαφόρους Κομιτατζήδες μου απαντά: πως αδυνατεί να το κάνη και είναι αδύνατον πλέον να το λύσουμε εμείς αυτό το ζήτημα.
Τότε μονάχα μπορεί να λυθή όταν έρθη σε συνεννόηση το ΚΚΕ με το ΚΚ Σερβίας. Τότε μονάχα μπορούν να λύσουν το ζήτημα αυτό από που να καθοδηγούμαστε εμείς. Άλλη λύση δεν υπάρχει, εσύ αν θέλεις μου λέγει δούλεψε στο Τάγμα μου και δημιούργησε Κ.Ο. Αλλά πάρε υπ’ όψη σου ότι θα βγουν όλοι οι κόποι σου άκαρποι δεν πιστεύει κανείς στο ΚΚΕ, διότι μας υπεσχέθησαν να κάνουμε Μεραρχίαν και δεν μας αφήνουν τώρα.
Η γνώμη μου είναι ότι πραγματικά όπως μου τα είπε έτσι είναι παίρνοντας υπ’ όψη μου και άλλα ντοκουμέντα που είχα, ανταποκρίνονται πλέρια στην πραγματικότητα.
Είναι γεγονός ότι μετά την αιχμαλωσία που έγινε μιας Διμοιρίας του Γκότσε εκ μέρους των τμημάτων μας ΕΛΑΣ ανησύχησε πολύ αστειεύοντας λέγοντας μου αφού εκεί συλλάβατε τμήμα δικό μου κι’ εγώ πρέπει να συλλάβω το Εφεδρικό και σένα μαζί υπονοώντας εμένα, ευτυχώς δε με πείραξε διότι τον έδωσα την πρέπουσα απάντηση.
Με την ευκαιρία που πήγα στο Τάγμα Γκότσε είδα την πραγματική κατάσταση που επικρατεί, ότι εκεί μέσα συγκεντρώθηκαν όλα τα αντιδραστικά στοιχεία που είχαν τεθεί επικεφαλής της Βουλγαρικής προπαγάνδας και οι καθοδηγητές του Κομιτάτου όλοι εκεί μέσα βρίσκονται και έχουν αναλάβει τη Διοίκηση του Τάγματος[7] σε ξεχωριστή φράξια και κρύβονται πίσω από τον Γκότσε χωρίς ο Γκότσε να τους καταλάβει διότι και σ’ αυτά επέδρασαν αυτοί. Ουσιαστικά αυτοί καθοδηγούν το Τάγμα παρά ο Γκότσε.
Δυστυχώς δεν μπορεί να το καταλάβει και παρασύρθηκε από αυτό ο Γκότσε. Η κατάσταση είναι χαώδης. Εκεί μέσα βρίσκουν το καταφύγιό τους όλοι οι φασίστες Κομιτατζήδες[8].
Υπογραφή
Σλομπόντας
Ακριβές αντίγραφον
Σταύρος[9]
[1] «ΓΕΝ. Κ.Α. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚΗΣ ΓΡΑΦ. ΙΙ
Απόρρητος – Επί Αποδείξει
Εν Θεσσαλονίκη τη 11 Μαρτίου 1947
“[…] έκθεσις ΣΤΟΜΠΟΤΑ επί του αυτονομιστικού κινήματος του ΓΚΟΤΣΕΦ”.
Λαμβάνω την τιμήν, να γνωρίσω υμίν ότι εις κατασχεθέν αρχείον ευρέθη υπό τας υπηρεσίας μου […]
-Επίσης εις το αυτό αρχείο ευρέθη αντίγραφον μιας εκθέσεως του Στομπότα (ψευδώνυμον του Ευστρατίου Κέντρου…, απευθυνομένης προφανώς, προς το Γενικόν Στρατηγείον του ΕΛΑΣ, φέρων την σφραγίδαν της ΙΧ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ Δυτ. Μακεδονίας και χρονολογίαν 8-10-1944. Η έκθεσις αυτή αφορώσα την κατά τας ημέρας της αποχωρήσεως των Γερμανικών στρατευμάτων γνωστήν διένεξιν μεταξύ ΕΛΑΣ και Γκότσεφ, ως Αρχηγού του ενός Μακεδονικού Τάγματος, είναι λίαν αποκαλυπτική όσον αφορά τον υφιστάμενον δεσμόν μεταξύ Γκότσεφ και Γιουγκοσλαυίας, παρ’ ης ελάμβανεν έκτοτε την πολιτικήν καθοδήγησιν, αλλά και την εις οπλισμόν, ιματισμόν κ.λ.π. ενίσχυσιν.
[…]
Ο διευθυντής
Απ. Γρεβενίτης
Αντ/ρχης»
Βλ. Γρηγόρης Φαράκος, Ο ΕΛΑΣ και η εξουσία, τόμος 2ος, Μυστική έκθεση [1946] και άλλα ντοκουμέντα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000, σ. 376-377.
[2] Ο Γρ. Φαράκος παραθέτει ένα μέρος του αντιγράφου της «Εκθέσεως Σλομπόντα». Αφορά το ιδιαίτερα μαυρισμένο μέρος του κειμένου και παρατίθεται αντίστοιχα στις υποσημειώσεις. Διακρίνονται αλλαγές σε μερικά σημεία στίξης κλπ
[3] ΕΚΘΕΣΙΣ
[4] Με το δημιουργηθέν επεισόδιον Γκότσε αποφασίσαμε να πάμε εγώ και ο σ. Ν. Πούπτης κατόπιν εντολής του Δ.Μ.Γ. […]
[5] Η πρώτη απάντησή του ήταν ότι δεν θα σου κρύψω τίποτα, θα σου τα πω όλα και αρχίζει.
Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε, γιατί το Τάγμα μου δεν υπακούει στο ΚΚΕ ούτε στον ΕΛΑΣ. Εμείς συνδεόμεθα με τη Σερβική Μακεδονία και από κει παίρνουμε καθοδήγηση με συνδέσμους που μας στέλνουν τακτικά όπως τους στέλνουμε και εμείς. Πήραμε την εντολή να στρατολογήσουμε όσους μπορούμε περισσότερους αλλά καθαρώς Σλαβομακεδόνες και η Μπιγάδα της Σερβίας, μας χορηγεί πέντε χιλιάδες (5.000)  όπλα και ανάλογα οπλοπολυβόλα και ιματισμό. […]
[6] Του είπα ότι είναι υπεύθυνος για όλα αυτά, που συμβαίνουν και που θα συμβούν μετέπειτα, μου απαντά ως εξής ότι: Εσείς αν θέλετε να με χτυπήσετε, εγώ δεν θα σας χτυπήσω, αλλά θα συμπτυχθώ προς την Σερβία όπου και μας έχουν πη οι Σέρβοι αν σας κυνηγήσουν να έρθετε σε μας. […]
[7] Με την ευκαιρία που πήγα στο Τάγμα Γκότσε είδα την πραγματική κατάσταση που επικρατεί, 1) ότι εκεί μέσα συγκεντρώθηκαν όλα τα αντιδραστικά στοιχεία που είχαν τεθεί επικεφαλής της βουλγαρικής προπαγάνδας και οι καθοδηγητές του Κομιτάτου όλοι εκεί μέσα βρίσκονται και έχουν αναλάβει τη Διοίκηση του Τάγματος […]
[8] Δυστυχώς δεν μπορεί να το καταλάβει και παρασύρθηκε από αυτούς ο Γκότσε.
 Η κατάστασις είναι χαώδης. Εκεί μέσα βρήκαν το καταφύγιό τους όλοι, φασίστες, Κομιτατζήδες.
[9] 8/10/44 Υπογραφή: Στομπότας